poniedziałek, 17 czerwca 2019
Reforma wymiaru sprawiedliwości okiem organizacji pozarządowych analiza na Kongresie w dniu 12.05.2018 r.. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 29 stycznia 2018 18:42

 

Takiej reformy sądownictwa nie chcieli: PO, Nowoczesna, PSL. A teraz płacz.

 http://www.aferyibezprawie.org/images/stories/Gotowy_Artyku%C5%82.pdf  - kliknij

 

KRS ARTYKUŁ STRONA TYTULOWA

 

 
Święto Konstytucji 3 maja PDF Drukuj Email
czwartek, 03 maja 2018 11:41

Konstytucję 3 maja uchwalona została przez  Sejm Wielki w 1791 r. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie regulująca organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Czy można z niej czerpać nawet w XXI wieku? Mówił o tym w Polskim Radiu 24 historyk prof. Janusz Odziemkowski.

Uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 roku, obraz Kazimierza Wojniakowskiego z 1806 roku 

Jak podkreślił prof. Janusz Odziemkowski, Konstytucja 3 maja zmobilizowała polskie elity, pokazała że możemy się rządzić, mamy pomysł na państwo i potrafimy je wydobyć z bardzo trudnego położenia. - Przez cały wiek XIX była ona pewnym wektorem, spoiwem, do którego odnosiły się pieśni, poezja patriotyczna i powstania – dodał historyk i przypomniał, że nikt nie odwoływał się wówczas do pięknych uchwał czy konstytucji sejmowych wieku XVII czy XVI.

Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczpospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r. Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie.

- Było takie poczucie, że dzieje się coś wielkiego i przełomowego. Gdyby tylko polskie elity potrafiły to wykorzystać, gdyby na czele państwa stanęli ludzie zdecydowani, obdarzeni cechami przywódczym, być może nasza historia zakończyłaby się lepiej - przyznał prof. Janusz Odziemkowski.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja odbiło się szerokim echem w całej Europie. Zdaniem wielu historyków, Polska odzyskiwała niepodległość trzykrotnie: właśnie 3 maja 1791 r. oraz 11 listopada 1918 r. i 4 czerwca 1989 r.

Słuchaj audycji:kliknij

 
Jest lista SSN, którzy nadal chcą orzekać w SN. Co Państwo na to ? PDF Drukuj Email
wtorek, 01 maja 2018 22:19

Sąd Najwyższy w WarszawieOświadczenia dotyczące woli pozostania na stanowisku złożyli sędziowie: Rafał Malarski (67 lat; Izba Karna), Zbigniew Myszka, (65 lat; Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), Bogumiła Ustjanicz, (67 lat; Izba Cywilna), Anna Kozłowska (66 lat; Izba Cywilna), Anna Owczarek (66 lat, Izba Cywilna), Maria Szulc (65 lat; Izba Cywilna), Wojciech Katner (68 lat; Izba Cywilna).

Gotowość do pozostania na stanowisku sędziego SN wyrazili też: Beata Gudowska (68 lat; Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), Józef Iwulski (66 lat; Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), Jerzy Kuźniar (67 lat; Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), Stanisław Zabłocki (67 lat; Izba Karna) i Jacek Gudowski (68 lat; Izba Cywilna).

Gazeta prawna

 
10 najważniejszych informacji o RODO. Sprawdź zmiany w obszarze danych osobowych w 2018 PDF Drukuj Email
piątek, 27 kwietnia 2018 19:30

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to unijny, wiążący akt prawny. 24 maja 2016 r. wszedł w życie, jednak zacznie obowiązywać dopiero od 25 maja 2018 roku. RODO definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych w trochę odmienny sposób niż dotychczas. Nowe przepisy wprowadzają szereg obowiązków, nowe rodzaje odpowiedzialności, ale też sankcje finansowe. Sprawdź, czy i w jakim stopniu dotyczy też ciebie..\
Patrząc jedynie na kategorie przedsiębiorców, można stwierdzić, że RODO ma zastosowanie dla każdego. Jednak Rozporządzenie wyróżnia grupy podmiotów, których zakres RODO nie dotyczy. Są to między innymi osoby fizyczne, które w działalności czysto osobistej lub domowej, bez związku z działalnością zawodową lub handlową przetwarzają dane osobowe (na przykład przechowywanie danych adresowych, czy korespondencji prowadzonej z grupą znajomych). Rozporządzenie nie ma również zastosowania do przetwarzania danych osobowych w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii (np. kwestie związane z bezpieczeństwem narodowym), a także do działalności związanej z przetwarzaniem danych przez instytucje unijne czy też dyplomatyczne. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się również do działalności właściwych organów w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.

dane osobowe-personalne

Czytaj całość:

 
Żeby się sędziom chciało chcieć - co prof. Rzepliński mówił o sądownictwie w 2004 r. Całkowicie się z nim zgadzamy. Czemu zmienił zdanie ? PDF Drukuj Email
niedziela, 23 lipca 2017 20:00
Prosimy wszystkich o rozpowszechnianiu tego artykułu.
Trzeba demaskować krętactwa naszych profesorów prawników.
 
 
 
 
 5
 
 
 
Nowy kodeks wyborczy: Problemów ciąg dalszy PDF Drukuj Email
środa, 25 kwietnia 2018 14:48

Urzędników trzeba powołać z początkiem maja. W sumie potrzeba ich ponad 4,5 tys., ale wygląda na to, że wynik ten jest nieosiągalny. Według naszych ustaleń wczoraj rano było tylko 3040 chętnych. A przez ostatni tydzień ich grono powiększyło się o zaledwie 123 osoby. Nie pomagają nawet prośby Krajowego Biura Wyborczego, by szefowie gmin szybko wskazali kandydatów (uzyskawszy wcześniej ich zgodę). Ani pomoc MSWiA, które do większej aktywności na tym polu miało zachęcać wojewodów.

Powód wakatów jest wciąż ten sam – przepisy mówią, że urzędnik wyborczy musi pracować w innej gminie niż ta, w której pracuje czy zamieszkuje. Nikt nie zwróci mu kosztów dojazdów, a dla samorządów nie jest jasne, czy powinien wziąć urlop w dotychczasowym miejscu pracy, zostać oddelegowanym czy zwyczajnie się zwolnić. W dodatku pensja takiemu urzędnikowi przysługuje nie przez cały rok, lecz od momentu zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych.

Przedwyborcze problemy się piętrzą, a to oznacza, że nowy kodeks wyborczy nieuchronnie czeka szybka nowelizacja. Jest już praktycznie przesądzone, że PiS wycofa się z pomysłu monitorowania sytuacji w lokalach wyborczych za pomocą kamer transmitujących obraz i dźwięk w internecie (z uwagi na niezgodność z RODO i ochronę danych osobowych). Wnioskuje zresztą o to już sama PKW. I dokłada kolejne postulaty. W piśmie do szefa sejmowej komisji samorządowej Andrzeja Maciejewskiego wskazuje m.in., by ustawodawca odstąpił od wymogu powoływania urzędników wyborczych wyłącznie ze sfery administracji rządowej i samorządowej. I dopuścił osoby wywodzące się m.in. z samorządów zawodowych (aplikanci adwokaccy, radcowscy, asystenci sadowi itd.).

4556 urzędników wyborczych musi zredukować KBW. Do wczoraj zgłosiło się 3040 kandydatów

Cały artykuł :kliknij 

 
Duże zainteresowanie skargą nadzwyczajną. Od kwietnia złożono prawie 400 wniosków PDF Drukuj Email
poniedziałek, 23 kwietnia 2018 17:13

Najwięcej próśb, bo aż 262, o skierowanie skargi nadzwyczajnej otrzymał dotąd prokurator generalny. Jak informuje Arkadiusz Jaraszek z działu prasowego Prokuratury Krajowej, wnioski wpływały, jeszcze zanim nowe przepisy weszły w życie: do 3 kwietnia było ich 75. Z kolei w okresie od 3 do 18 kwietnia wpłynęło kolejnych 187 pism. PG jak dotąd nie zdecydował o skierowaniu skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego.

Drugim najbardziej obleganym organem jest rzecznik praw obywatelskich. Do niego wpłynęło 135 próśb. Teraz trwa ich analiza. Dopiero po jej zakończeniu dr Adam Bodnar podejmie decyzję, czy w którymś z przypadków zdecyduje się skierować sprawę do SN.

Podmiotem uprawnionym do wnoszenia skarg nadzwyczajnych jest także prezes Prokuratorii Generalnej RP

Całość;kliknij 

 
Setki tysięcy firm z nowymi obowiązkami. W imię walki z praniem pieniędzy i terroryzmem PDF Drukuj Email
piątek, 20 kwietnia 2018 14:33

Eksperci nie mają wątpliwości: przeciwdziałać praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu trzeba z pełną stanowczością. Ale wielu z nich zastanawia się, czy w aż tak dużym stopniu musi to się odbywać kosztem firm. I czy na tych, którzy w krótkim czasie nie przygotują się na nowe przepisy, powinny być nakładane drakońskie karyUstawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1049) była wielokrotnie nowelizowana. A i tak – zdaniem rządzących – nie spełniała właściwie swojej funkcji. Dlatego przy okazji konieczności implementacji unijnych przepisów – zdecydowano się opracować zupełnie nowy akt prawny. Owocem prac jest ustawa z 1 marca br. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723), która wejdzie w życie już 13 lipca.

Jakich i ilu podmiotów będą dotyczyć nowe przepisy?

Całość:kliknij 

 
Nawet 5 miesięcy oczekiwania na wpis do księgi wieczystej. Przez dekomunizację PDF Drukuj Email
czwartek, 19 kwietnia 2018 17:24

Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 744 ze zm.) weszła w życie we wrześniu 2016 r. Zgodnie z jej przepisami nazwy ulic czy placów nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny. W związku z tym samorządy albo same pozmieniały wątpliwe nazwy, albo zaczęły być do tego zmuszane postanowieniami nadzorczymi wojewodów. W dodatku 7 stycznia tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy (Dz.U. z 2017 r. poz. 2495), która decyzjom wojewodów nadała praktycznie natychmiastową wykonalność.

Obowiązek wpisu do księgi wieczystej ciąży na właścicielu w przypadku m.in.

całość:kliknij 

 
Rzecznik broni (byłych) spółdzielców. Jest apel o nowelizację PDF Drukuj Email
środa, 18 kwietnia 2018 15:53

Przypomnijmy: w niedawnej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1596) ustawodawca stwierdził, że członkostwo w spółdzielni tracą wszyscy, którym nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo, prawo odrębnej własności czy roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. To teoretycznie dobra zmiana. Rzecz w tym, że około pół miliona Polaków nadal ma jedynie roszczenie o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, gdyż zamieszkują lokale znajdujące się na gruntach nienależących do spółdzielni. W świetle prawa więc ustawodawca przesądził, że kilkaset tysięcy osób traci członkostwo w spółdzielni. Bez wątpienia nie taka była intencja. Po prostu o wpisaniu jednej z kategorii uprawnionych parlamentarzyści zapomnieli.Po tekście DGP („Błąd w ustawie może pozbawić dachu nad głową”, DGP nr 56/2018) Adam Bodnar wystąpił do ministra infrastruktury z kolejną prośbą o uregulowanie sytuacji prawnej osób zajmujących lokale spółdzielcze na gruntach nienależących do spółdzielni. Apeluje też o szybką nowelizację, by naprawić błąd, który odkryliśmy.

Około pół miliona Polaków nadal ma jedynie roszczenie o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, gdyż zamieszkują lokale znajdujące się na gruntach nienależących do spółdzielni

Całość;kliknij tutaj 

 

 
Piebiak: Czas na ucywilizowanie rynku windykacyjnego PDF Drukuj Email
wtorek, 17 kwietnia 2018 15:07

- Ustawa przyjęta przez Sejm jest stricte cywilistyczna, a więc jej przygotowanie było wyłączną domeną Ministerstwa Sprawiedliwości. Tymczasem rynek obrotu wierzytelnościami obejmuje nie tylko banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe, ale także różnego rodzaju fundusze sekurytyzacyjne czy przedsiębiorstwa windykacyjne - mówi w rozmowie z DGP Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości.

 Sejm przyjął nowelizację kodeksu cywilnego, która przewiduje m.in. skrócenie podstawowego okresu przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat i badanie tej kwestii z urzędu, a nie na zarzut. Dlaczego zrezygnowano z pierwotnego pomysłu, by sąd badał przedawnienie we wszystkich sprawach, a ograniczono to tylko do spraw przeciwko konsumentom?
Podobny obraz
 
 
Nie wiedziałeś, że w twojej sprawie toczyło się postępowanie administracyjne? Możesz żądać wznowienia PDF Drukuj Email
poniedziałek, 16 kwietnia 2018 15:50

Wznowienie postępowania administracyjnego pozwala na ponowne rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy zakończonej ostateczną decyzją. Muszą ku temu zaistnieć określone ustawowo przesłanki. Inaczej mówiąc, można żądać wznowienia postępowania, o ile decyzja została wydana w postępowaniu obarczonym wadami prawnymi. Wznowienie postępowania jest dopuszczalne wyłącznie w takiej sprawie, w której została wydana ostateczna decyzja kończąca postępowanie w sprawie. Nie oznacza to konieczności wyczerpania toku instancyjnego.

Organ musi umożliwić stronie udział w postępowaniu
W kodeksie postępowania administracyjnego wyczerpująco wyliczono podstawy wznowienia postępowania. Jedną z nich jest wydanie decyzji w postępowaniu, w którym strona bez własnej winy nie brała udziału. Wznowienie postępowania z tej przyczyny stanowi urzeczywistnienie zasady czynnego udziału strony w postępowaniu. Zasada ta obliguje organ prowadzący postępowanie do stworzenia stronie prawnych możliwości podejmowania czynności procesowych w obronie swoich interesów. Organ powinien zawiadomić stronę o wszczęciu postępowania na wniosek innej strony oraz wezwać do udziału w czynnościach postępowania wyjaśniającego (por. wyrok NSA w Lublinie z 19.06.1998 r., I SA/Lu 652/97).

Uprawnienie do udziału w postępowaniu, weryfikowane następnie w ramach wznowienia postępowania, dotyczy zarówno udziału w całym postępowaniu, jak i udziału na określonym jego etapie (por. wyrok NSA z 24.01.1992 r., I SA 1284/91). Chodzi o czynności, które mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy i udział w których przewidują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Organ powinien zawiadomić strony o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin. Wadliwy będzie brak należytego powiadomienia o posiedzeniu organu administracji lub terminie rozprawy administracyjnej.
prawnik, wymiar sprawiedliwości
 
Aplikanci nie żywią się powietrzem. NRA przypomina, że za pracę należy się wynagrodzenie PDF Drukuj Email
poniedziałek, 16 kwietnia 2018 15:34

Naczelna Rada Adwokacka w najnowszej uchwale przypomina adwokatom, że za podejmowane przez aplikantów adwokackich czynności na rzecz adwokatów przysługuje wynagrodzenie. NRA apeluje też do dziekanów okręgowych rad, by przy wyznaczaniu patronów wprowadzone zostały systemowe rozwiązania zapewniające aplikantom pieniądze.O niepłaceniu podopiecznym za wykonywaną pracę mówi się w środowisku od dawna. Problem dotyczy nie tylko adwokatury, lecz także radców prawnych. Niektórzy twierdzą, że to efekt przyjmowania zbyt wielu osób na aplikację. Inni, że jedynym wytłumaczeniem jest skąpstwo mecenasów.

Sprawą pod koniec 2017 r. zainteresowało się nawet Ministerstwo Rodziny

całość:kliknij 

 
Jerzy Jachnik- wystąpienie z dnia 12.04.2018 PDF Drukuj Email
piątek, 13 kwietnia 2018 12:53

 

 
Zapraszamy na kolejne bezpłatne porady prawne dla poszkodownych przez banki. PDF Drukuj Email
wtorek, 03 kwietnia 2018 23:16
Zdjęcie użytkownika Kama Porczak.
 

Zapraszamy na kolejne bezpłatne porady prawne dla poszkodownych przez banki.Prosimy o potwierdzenie przybycia pod nr tel.790 721 224 790 lub 786 905 533.

 
Samorządy dowolnie interpretują przepisy o RODO. Jak rozwiązać kwestię monitoringu? PDF Drukuj Email
czwartek, 12 kwietnia 2018 12:28

Podmioty publiczne, w tym urzędy, już od 25 maja br. nie będą mogły przetwarzać danych osobowych z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora. Na takim stanowisku stoi generalny inspektor ochrony danych osobowych, choć nie wszyscy eksperci się z tym zgadzają.

DGP przeprowadził sondę wśród samorządów i podległych im szkół, pytając, jak zamierzają się dostosować do nowych przepisów, w tym do obowiązku wyłączenia kamer. Z zebranych danych wynika, że przy wdrażaniu unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) panuje ogromny chaos. Co urząd, to inne stanowisko wobec nowych regulacji.

Ustawodawca powinien określić organom publicznym podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych, którego dokonują w ramach swoich zadań. Obecnie instytucje, które stosują monitoring wizyjny, powołują się na tzw. prawnie usprawiedliwiony cel administratora wynikający z art. 23 ust. 5 ustawy z 9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). GIODO stoi na stanowisku, że od 25 maja nie będą mogli powoływać się na ten przepis. W efekcie kamery powinny być wyłączone.

RODO o przetwarzaniu danych w publicznych placówkach

więcej:kliknij

 
Co z obecnych zmian ustawowych dotyczących wymiaru sprawiedliwości mają obywatele? PDF Drukuj Email
środa, 11 kwietnia 2018 15:10

 
UOKiK uczy jak odróżnić w sklepie wodę od wody PDF Drukuj Email
środa, 11 kwietnia 2018 14:01

Inspekcja Handlowa wzięła pod lupę wody mineralne i źródlane oraz napoje nazywane potocznie „wodami smakowymi”.

Kontrolerzy wykryli nieprawidłowości w 44 partiach (10,1 proc.). Różna od deklarowanej zawartość kationów i anionów, mylące informacje na etykietach, przeterminowane wody w sklepach – to główne zastrzeżenia.

 

woda

- Konsumenci często nie zdają sobie sprawy, że tak zwane wody smakowe to napoje, w których jest cukier lub substancje słodzące, a także sztuczne aromaty. Wybierając wodę mineralną czy źródlaną, zawsze dokładnie czytajmy etykiety – radzi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dodaje, że UOKiK będzie stale monitorował ten rynek.

Zastrzeżenia do co dziesiątej wody

Ostatnia kontrola odbyła się w III kwartale 2017 r. w 45 supermarketach, 25 mniejszych sklepach i 10 hurtowniach z całej Polski. Inspektorzy sprawdzali m.in. jak butelki są oznakowane, czy napoje nie są przeterminowane oraz w jakich warunkach są przechowywane. Część produktów trafiła do laboratorium, gdzie zbadano m.in. ich skład.

Inspektorzy sprawdzili 437 partii produktów i wykryli różnego rodzaju nieprawidłowości w 44 partiach (10,1 proc.). Z tego:

- w 15 partiach (z 80 zbadanych w laboratorium) zawartość niektórych kationów i anionów była odmienna od deklarowanej na opakowaniu,

- 15 partii w 3 sklepach było przeterminowanych,

- 14 partii było źle oznakowanych.

Przykładowe błędy w oznakowaniu:

1. Podanie na butelce wody mineralnej sprzecznych informacji: z przodu „niskonasycona CO2”, a na odwrocie „wysokonasycona CO2”.

2. Użycie określenia „unikalna kompozycja 7 minerałów”. Taki chwyt marketingowy sugeruje nadzwyczajność danej wody, tymczasem nie jest to nic specjalnego, bo każda naturalna woda mineralna stanowi niepowtarzalną i wyjątkową dla danego źródła kompozycję minerałów.

3. Na wywieszce cenowej napoju gazowanego pojawiła się myląca informacja „woda gaz.” z określeniem „cytrynowa”, podczas gdy naprawdę był to napój, a nie woda.

4. Brak informacji „zawiera cukier i substancje słodzące” obok nazwy napoju.

Po kontroli 3 przedsiębiorców ukarano mandatami, wszczęto 4 postępowania administracyjne, a o 19 przypadkach zawiadomiono organy nadzoru sanitarnego lub wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Zwróć uwagę, co kupujesz:

- Naturalna woda mineralna – woda podziemna, pierwotnie czysta pod względem chemicznym i mikrobiologicznym. W zależności od składu mineralnego może mieć korzystny wpływ na nasze zdrowie i być zalecana przy konkretnej diecie czy dolegliwości. Naturalne wody mineralne w zależności od zawartości soli mineralnych dzielą się na: bardzo niskozmineralizowane (do 50 mg/l), niskozmineralizowane (do 500 mg/l), średniozmineralizowane (od 500 do 1500 mg/l) i wysokozmineralizowane (powyżej 1500 mg/l). Zwróć uwagę, czy na etykiecie jest podana nazwa źródła i miejscowość, gdzie znajduje się ujęcie wody.

- Woda źródlana - woda podziemna, pierwotnie czysta pod względem chemicznym i mikrobiologicznym. Jest przeważnie bardzo niskozmineralizowana i dlatego można ja spożywać w dowolnych ilościach.

- Woda stołowa – woda mineralna lub źródlana albo ich mieszanka, wzbogacona lub uzdatniona odpowiednimi związkami czy minerałami.

- „Woda smakowa” to nie woda, tylko napój. Przeważnie powstał na bazie wody z dodatkiem soków i/lub aromatów oraz cukru i/lub substancji słodzących.

- Uważnie czytaj etykiety. Dowiesz się z nich m.in., jaki rodzaj wody lub napoju kupujesz, jakie aniony i kationy zawiera woda mineralna oraz skąd pochodzi, jakie substancje i ile cukru dodano do napoju.

- W razie wątpliwości, skontaktuj się z Inspekcją Handlową.

więcej

 
Co wolno fiskusowi? Legislacyjny chaos w ustawie o KAS PDF Drukuj Email
środa, 11 kwietnia 2018 09:30

Chodzi o zdublowany art. 2 pkt 16a. W pierwszej wersji obowiązuje od 18 kwietnia 2017 roku i pozwala funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej sięgać po przepisypakietu przewozowego. Druga wersja weszła w życie 27 kwietnia 2017 r. i na tej podstawie funkcjonariusze KAS m.in. odzyskują majątek największych przestępców skarbowych.

– Najprawdopodobniej było to niedopatrzenie sejmowych legislatorów, którzy powinni od razu wyłapać taką sytuację, często zresztą pojawiającą się w toku prac sejmowych – uważa Przemysław Antas, radca prawny w kancelarii Antas Legal.

Czy podatnicy mogą z tego powodu kwestionować decyzje urzędników? Gdyby tak było, to skutki mogłyby być kolosalne, bo okazałoby się, że urzędnicy KAS nie mają prawa np. zarządzać konwojowania towarów do miejsca przeznaczenia na koszt przewoźnika ani karać za brak zgłoszenia do rejestru SENT.

Pod znakiem zapytania byłoby też odzyskiwanie majątku największych przestępców skarbowych. Tu jednak sprawa jest prostsza, bo w tej wersji art. 2 pkt 16a wszedł w życie później. A zasada jest taka, że prawo późniejsze zastępuje wcześniejsze.

Jeden przepis, jeden numer, dwa różne brzmienia

Więcej:kliknij

 
Co przysługuje pracownicy zwolnionej po powrocie z urlopu macierzyńskiego PDF Drukuj Email
poniedziałek, 09 kwietnia 2018 12:33
dziecko, niemowlę

Po zakończeniu urlop macierzyńskiego pracownica może skorzystać z urlopu wypoczynkowego.        źródło: ShutterStock

 Kobiecie zatrudnionej na czas określony, której pracodawca wręcza wypowiedzenie po powrocie          z urlopu macierzyńskiego, przysługuje tylko odprawa pracownicza.

Pytanie czytelniczki: Obecnie jestem na urlopie macierzyńskim, który kończy mi się w czerwcu.    Wtedy chciałam iść jeszcze na niewykorzystany urlop macierzyński i wrócić do pracy we wrześniu.        W firmie na moje miejsce została zatrudniona inna osoba. Kierownictwo dało mi do zrozumienia,         że mój powrót nie jest możliwy. Pracowałam niecałe 4 lata. Umowę mam na czas określony -          jeszcze na 8 lat. Czy mogę ubiegać się o odprawę? O co chodzi z odszkodowaniem za brak               dla mnie miejsca pracy?

Więcej: Gazeta Prawna

 
 
 
 
 
 
Musimy podjąć walkę z korupcją. PDF Drukuj Email
sobota, 07 kwietnia 2018 07:09

Zdjęcie użytkownika Kukiz '15.

 
Szanse skargi nadzwyczajnej oceni prokurator regionalny PDF Drukuj Email
czwartek, 05 kwietnia 2018 19:46
Ostateczna decyzja o skierowaniu skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego zapadnie w Prokuraturze Krajowej, ale to na szczeble regionalne spadnie główny ciężar obowiązków związanych z badaniem podstaw do jej wniesienia.
\Wynika tak z ujawnionych wczoraj propozycji zmian w regulaminie urzędowania  jednostek prokuratury. Konieczność korekt wynika przede wszystkim z wejścia
w życie 3 kwietnia przepisów o instytucji skargi nadzwyczajnej zawartych w nowej ustawie o SN          (Dz.U. z 2018 r. poz. 5). Jednym z podmiotów uprawnionych do wnoszenia tego nadzwyczajnego          środka jest właśnie prokurator generalny.

prawo

Całość;kliknij

 
Sądy są zalewane pozwami . Powód; skrócony okres przedawnienia. PDF Drukuj Email
środa, 04 kwietnia 2018 20:37

Zmiany w dochodzeniu roszczeń

 

Chodzi o projekt nowelizacji kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego, który w      znaczący sposób utrudni dochodzenie roszczeń przedawnionych. Nowe przepisy m.in.                 skracają ogólny termin przedawnienia z 10 do 6 lat oraz wprowadzają zasadę badania tej            okoliczności przez sąd (choć tylko w sprawach przeciwko konsumentom). Dziś firmy windykacyjne korzystają na niewiedzy dłużników, którzy nie mają świadomości, kiedy w ich przypadku roszczenie    się przedawnia. Albo na ich bierności. Jeśli postępowanie toczy się bez udziału strony, bo pozwany         np. nie odbiera korespondencji, to nie może skutecznie podnieść, że roszczenie w stosunku do          niego jest bezzasadne właśnie z powodu przedawnienia. Wszystko dlatego, że dziś sąd nie bada tej kwestii, jeśli strona postępowania nie podniesie takiego zarzutu. Podmiotom zajmującym się          obrotem wierzytelnościami opłaca się więc kierować do sądu pozwy o zapłatę nawet              przedawnionych roszczeń, bo ryzyko, że powództwo    zostanie oddalone, jest niewielkie.

więcej; Gazeta Prawna

 
Bezmyślna akcja radomskiej skarbówki. Czy doczekamy myślących urzędników ? PDF Drukuj Email
poniedziałek, 02 kwietnia 2018 17:32

Zdjęcie użytkownika Jarosław Kowalik.

Inwalidka I grupy, lat 90, emerytura starcza ledwo na leki, na święta chciała dorobić          sprzedając przy ul. Struga w Radomiu serwetki, które wieczorami szydełkiem dziergała.

Urząd Skarbowy dopadł, ukarał mandatem i o zakupach na święta mogłaby już zapomnieć…          Czego to władza się nie dopuści, gdy potrzeba jej kasy, czyli walka z przestępczością                          .trwa. 
Ps. Każdy korzystający z bankomatu - widoczny z tyłu, lub robiący zakupy na ul. Struga                    przechodzi obok tej Pani, przy dobrej pogodzie z drutami lub szydełkiem w rękach, to taki                       też sposób na samotność.

 
Zdjęcie użytkownika Jarosław Kowalik.
 
Skarbówka opodatkowała chorobę emeryta. Bulwersującą sprawą zajmie się NSA PDF Drukuj Email
poniedziałek, 02 kwietnia 2018 17:20

Kolejna ofiara tzw. ulgi meldunkowej !!!

Blisko 70-letni lublinianin przez jedną decyzję może trafić na ulicę.

Ze względu na pogarszający się stan zdrowia zamienił swoje mieszkanie na 4 piętrze na

parterowe. Skarbówka chce od niego 70 tys. zł podatku. Powód? Nie złożył w urzędzie               oświadczenia.

Mieszkaniec Lublina jest kolejną ofiarą tzw. ulgi meldunkowej. Emeryt w swoim starym mieszkaniu przeżył ponad 34 lata. Niestety przez chorobę nóg nie mógł tam dalej zostać. Dlatego sprzedał              je i od razu - dokładnie w tym samym miesiącu - kupił inne na parterze.

Był święcie przekonany o tym, że od takiej transakcji nie musi płacić podatku. Skarbówka jednak zdecydowała inaczej i tuż przed 5-letnim okresem przedawnienia, naliczyła podatek w wysokości

blisko 50 tys. zł. Z odsetkami za te kilka lat dało to ponad 70 tys. zł..

Źródło .money.pl

 
Życzenia Świąteczne PDF Drukuj Email
sobota, 31 marca 2018 20:04

 

                           Z okazji Świąt Wielkanocnych
                                        życzymy 
           aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei i miłości,
                       a spotkania w gronie najbliższych
                  upływały w miłym, wiosennym nastroju.

                                          składa

                           Poseł Jerzy Jachnik i 

        Zarząd Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 153


stat4u
Aferyibezprawie.org © Copyright 2009
Projekt i wykonanie: intMar.eu

dietaraj.pl dieta,odchudzanie,dietetyk,poradnia dietetyczna,pracownia dietetyczna,dietetyk kliniczny,dietetyk dziecięcy,Bielsko-Biała,Żywiec,Skoczów stomatologia bielsko-biała,dentysta bielsko-biała, leczenie kanałowe bielsko-biała pakowanie konfekcjonowanie bielsko-biała rehabilitacja bielsko-biała botoks bielsko,powiększanie ust bielsko,botox bielsko,paznokcie żelowe pedicure