piątek, 15 grudnia 2017
Zdumiewając KASACJA rzecznika Praw Obywatelskiej. Pytam: czemu RPO łamie art. 4 Konstytucji RP ? PDF Drukuj Email
wtorek, 17 stycznia 2017 00:50
 Do Naczelnego Sądu Administracyjnego została złożona kasacja Rzecznika Praw Obywatelskich kwestionująca odrzucenie przez sąd I instancji skargi na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o odmowie powołania sędziego. Czytaj Fakty.pl.
 
Nie zgadzam się z RPO. Art. 4 Konstytucji mówi jednoznacznie: władza zwierzchnia należy do Narodu. Naród sprawuje władzę poprzez swoich przedstwaicieli lub bezpośrednio.
Pytam jako poseł RP pana RPO: jaki wpływ na władzę sądowniczą ma naród poprzez swoich przedstawiceli czyli posłów, senatorów , czy Prezydenta RP? Żadnej !!!!!!!!!!!! Powtarzam żadnej. Ba nikt z Narodu nie ma i nie miał na wybór sędziego żadnego wpływu. Jedynym przedstawicielen Narodu w obecnej sytuacji ( pomijając posłów i senatorów którzy mają wpływ zerowy), jest prezydent pochodzący z wyborów powszechnych. Jeśli hipotetycznie przyjąć, że Prezydent RP ma obowiązek podpisania nominacji sędziego to takie stanowisko dowodzi, że w Polsce nikt nie ma najmniejszego wpływu na wybór sędziego. To zaś dowodzi, że sędziowie sądów powszechnych RP są i byli wybierani wbrew Konstytucji RP . A co to oznacza nie chcę nawet pisać.
 
Wyroki Sądu Najwyższego z zakresu prawa pracy w 2016 r. PDF Drukuj Email
niedziela, 15 stycznia 2017 22:14

1. Wyrok z 19 stycznia 2016 r., sygn. akt I PK 72/15

 
Teza Sądu Najwyższego: Wytypowanie do zwolnienia pracownika, który po rozwiązaniu stosunku pracy ma zapewnione środki utrzymania w postaci świadczeń emerytalnych, stanowi akceptowane społecznie kryterium takiego wyboru, nie pozbawia go bowiem środków utrzymania. Nie jest to rozwiązanie stosunku pracy z uwagi na wiek, a zatem nie stanowi przejawu dyskryminacji.

Komentarz – konsekwencje dla pracodawców: Wypowiedzenie umowy o pracę wyłącznie z powodu nabycia przez kobietę prawa do emerytury kolejowej w wieku 55 lat narusza zakaz dyskryminacji (art. 11 3 k.p.) ze względu na płeć i wiek (por. uchwała SN z 19 listopada 2008 r., sygn. akt I PZP 4/08, OSNP 2009 nr 13 14, poz. 165). Nie narusza go, gdy przyczyną rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem nie jest osiągnięcie wieku emerytalnego, lecz zmniejszenie zatrudnienia, a nabycie uprawnień emerytalnych (do emerytury kolejowej) i pośrednio osiągnięcie wieku emerytalnego (ukończenie 55 lat) jest jedynie przyjętym kryterium doboru do zwolnienia. Dopuszczalne jest wytypowanie pracownika do zwolnienia z uwagi na posiadanie przez niego uprawnień w postaci określonych świadczeń (emerytury, renty).

2. Wyrok z 18 lutego 2016 r., sygn. akt II PK 351/14

Więcej Gazeta Prawna

 
KAS - nowa struktura fiskusa od 1 marca. PDF Drukuj Email
niedziela, 15 stycznia 2017 22:07

Na co muszą zwrócić uwagę podatnicy?

kontrola, praca Na powołanie centrów obsługi podatników i płatników, działających w ramach urzędu skarbowego. Ich zadaniem będzie udzielanie wyjaśnień w zakresie prawa podatkowego. Podstawowym niedostatkiem nowych regulacji jest brak określenia zasad odpowiedzialności pracowników urzędów skarbowych za jakość udzielanych informacji. Konkretnie: nie uregulowano, jakie będą skutki zastosowania się podatnika do błędnej informacji otrzymanej ustnie od pracownika. Można się tylko domyślać, że jedynym sposobem naprawienia szkody wyrządzonej błędną informacją będzie ubieganie się o udzielenie ulgi w zapłacie zobowiązania podatkowego, np. umorzenie odsetek za zwłokę lub dochodzenie roszczeń przed sądem cywilnym. Oba rozwiązania są ułomne.

Więcej - Gazeta Prawna

 
RPO apeluje do MF. Zajmijcie się podatkiem od umorzenia czynszu PDF Drukuj Email
niedziela, 15 stycznia 2017 21:59

Rzecznik Praw Obywatelskich chce, aby ministerstwo finansów wydało rozporządzenie o zaniechaniu podatku od umorzenia czynszu.

Zaapelował o to w dzisiejszym wystąpieniu do MF. RPO zwrócił uwagę, że fiskus nie zyskuje wiele na swoim restrykcyjnym podejściu. Podkreślił, że osoby, które nie było stać na zapłatę czynszu z całą pewnością nie będzie też stać, aby po jego umorzeniu zapłacić podatek. Chodzi o głośną już interpretację dotyczącą opodatkowania umorzonych długów czynszowych. MF zmienił pierwotny dokument z którego wynikało, że w takiej sytuacji nie powstaje przychód. W nowej interpretacji wyjaśnił, że umorzone (przez miasto Warszawa) należności z tytułu czynszu są opodatkowanym przychodem podatnika. To zaś oznacza, że miasto powinno wysłać swoim dłużnikom, do końca lutego 2017 r. dokument PIT-8C. W nim powinno wykazać m.in. wysokość osiągniętego w ten sposób przychodu.
 
 
 
Dzisiaj - Paweł Kukiz w mediach - MŁODZIEŻ KONTRA o godz. 20:08 (TVP INFO) PDF Drukuj Email
sobota, 14 stycznia 2017 12:53

Zdjęcie użytkownika Stowarzyszenie na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15.

 
Telewizja Republika - Jerzy Jachnik (Kukiz'15) - Wolne Głosy 2017-01-10 PDF Drukuj Email
środa, 11 stycznia 2017 15:11

Telewizja Republika - Jerzy Jachnik (Kukiz'15) - Wolne Głosy 2017-01-10

">

 
Nie mam wątpliwości, że szykuje się powrót Tuskowi - mówi Paweł Kukiz. PDF Drukuj Email
niedziela, 08 stycznia 2017 00:11
Paweł Kukiz zdementował informacje, jakoby w grudniu spotkał się z Donaldem Tuskiem. – Nie mam wątpliwości, że szykuje się powrót Tuskowi - mówi Paweł Kukiz. Grunt dla powrotu szykowali Petru i Kijowski. Aby wysłuchać wywiad  w TVP INFO w dniu 7.01.2017 r. kliknij w zdjęcie.
 
 
 
Przekaż 1 % na Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu PDF Drukuj Email
czwartek, 05 stycznia 2017 16:31

Wystarczy wpisać do Twojego PIT - u nr. KRS - 0000273382

 

                     Przeka 1_z_podatku_na_Stowarzyszenie_Przeciw_Bezprawiu

 

 

 
Konice reformy sądownictwa. Sędziowie tylko z krakowskiej szkółki. PDF Drukuj Email
sobota, 07 stycznia 2017 12:03

Niestety, dzieje się to czego obawialiśmy się najbardziej. Nie udało sie zbudować lokalnych grup walki z bezprawiem funkcjonariszy publicznych.

Co gorsze rozwalili tą inicjatywę sami pokrzywdzeni.

Jeśli spełni sią to co proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości to mamy koniec reformy sądownictwa i wszechwładną prokuraturę. Sędziowie - bez korony zawodu, bez doświadczenia życiowego i co najważniejsze nadal bez żadnej kontroli społecznej.

Sędziami będą tylko absolwenci krakowskiej Szkoły Sądownictwa. Żyliśmy w kraju bezprawia, jesteśmy w nim i nadal będziemy. Ale niestety wszyscy sami jesteśmy sobie temu winni.

 

 
Więcej:

http://www.rp.pl.

 

 
W sądach Śląska nadal bez zmian. Data wydania postanowienia wcześnieszaj jak termin posiedzenia. Sądowe fikcje i kabarety. PDF Drukuj Email
sobota, 07 stycznia 2017 10:35

Od dawana podnosimy, że zażalenia do sądu na postanowienia prokuratury o odmowie wszczęcia dochodzenia to  fikcja.

Tak samo zachowuje się prokuratura i sądy w sprawie zawiadomień dotyczących możliwości wglądu przez członka spółdzielni do dokumentacji przetargowych i kosztowych. A przecież spóldzielca to współwłaściciel spółdzielni mieszkaniowej.

W dniu 1.08.2016 r. członek sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej " POŁUDNIE" zwrócił się o udostępnienie mu dokumenty dotyczące "zlecenia na roboty termoizolacyjne budynku przy ul. Naftowa 65 A w Sosnowcu". Ponieważ odmówiono mu ich ujawnienia złożył zawiadomienie.  Oczywiście w prokuraturze odmówiono wszczęcia dochodzenia. Na odmowę tą zażalenie złożył do sądu, pokrzywdzony. Sprawa otrzymała sygnaturę III Kp 322/16 SR w Sosnowcu.

Początkiem grudnia 2016 r. spółdzielca otrzymał zawiadomienie  z dnia 28 listopada o wyznaczeniu posiedzenia Sądu Rejonowego w Sosnowcu na dzień 29.grudnia 2016 r.

Całość dokumentów: skarga, zawiadomienie, postanowienie - kliknij w obrazek.

                                                  skarga 

W dniu 28 grudnia spółdzielca udał się do sądu aby zapoznać się z aktami. I tutaj niespodzianka.

Okazało się, że w aktach sprawy znajduje się już gotowe postanowienie Sądu Rejonowego w Sosnowcu z data 28 listopada 2016 r. a więc przeszło miesiąc przed wyznaczeniem terminu posiedzenia sądu. Treść postanowienia była gotowa. Brakowało tylko podpisu.

Jak wskazuje logika postanowienie sądu zostało napisane w dniu powstania zawiadomienia tj na miesiąc przed terminem posiedzenia sądu. Idąc dalej można by spytać po co SSR Beata Zięba wyznaczała termin posiedzenia, skoro miesiąc przed terminem miała juz gotową treść  postanowienie. Odpowiedź jest prosta. Musiała, bo tak stanowi procedura.  A to że uprawia fikcję i sądowy teatr pozostawiamy Państwa ocenie.

W tej sytuacji  natychmiast w dniu 29 grudnia przed rozpoczęciem posiedzenia  spółdzielca złożył skargę z wnioskiem o wyłączenie sędziego.

Dlaczego piszemy o sprawie; uważamy napodstawie wielu docierających do nas informacji a także , na podstawie własnych doświadczeń, że posiedzenia sądu i wydawanie postanowień to po prostu sądowy kabaret, z którym trzeba skończyć.

 

 

 

 

 
1 stycznia wchodzi w życie "duża" nowelizacja ustawy o VAT PDF Drukuj Email
poniedziałek, 02 stycznia 2017 11:04

Ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT poprzez m.in. przywrócenie tzw. sankcji administracyjnej i ograniczenie rozliczeń kwartalnych - taki ma być efekt "dużej" noweli ustawy o VAT, która wchodzi w życie 1 stycznia. Zakłada też utrzymanie do końca 2018 r. stawek VAT: 8 i 23 proc.Według deklaracji władz, ustawa ma na celu ograniczenie oszustw i nadużyć w podatku od towarów i usług, w szczególności wyłudzeń podatku oraz unikania opodatkowania, poprzez uszczelnienie już istniejących instrumentów ich zwalczania oraz wprowadzenie szeregu rozwiązań służących poprawie ściągalności podatku VAT.

vat

 

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1006848,zmiany-w-vat-2017.html

 
Przyjdzie czas, że rozliczywmy was: polityków, sędziów i prokuratorów. PDF Drukuj Email
niedziela, 01 stycznia 2017 15:12

Ten czas jest już blisko. Torsje muszą w końcu przyjść jeśli cynicznie od wielu lat pseudopolitycy PO i obecnie PO -bis zwanej Nowoczesną bełkoczą o państwie prawa.  Ale wcześniej czy później przyjdzie czas że my obywatele rozliczymy was a potem sędziów i prokuratorów. Czas końca waszej bezkarności kończy się. I tego Wam obywatelom Polski życzę w 2017 r.

 

                                       Zdjęcie użytkownika Polacy Przeciw Manipulacji Mediów.
 
Szampańskiej zabawy i szczęśliwego Nowego Roku życzy biuro Kukiz '15 PDF Drukuj Email
sobota, 31 grudnia 2016 23:42

Szampańskiej zabawy i szczęśliwego Nowego Roku życzy biuro Kukiz '15. Piotr Apl Adam Andruszkiewicz Wojtek Bakun Magdalena Błeńska Elżbieta Borowska Józef Brynkus Barbara Chrobak Sylwester ChruszczGrzegorz Długi Paweł Grabowski Jerzy Kozłowski Jerzy Jachnik Marek JakubiakTomasz Jaskóła Bartosz Józwiak Norbert Kaczmarczyk Andrzej Kobylarz Pawel Kukiz Jakub Kulesza Piotr Marzec Andrzej Maciejewski Maciej Masłowski Robert Dariusz Mordak PARDA Błażej Łukasz Jarosław Porwich Stefan RomeckiTomasz Piotr Rzymkowski Jarosław Sachajko Anna Maria Siarkowska Krzysztof Sitarski Paweł Skutecki Paweł Szramka Agnieszka Ścigaj Stanisław TyszkaJacek Wilk Rafał Wójcikowski

 

 
Życzenia Świąteczne PDF Drukuj Email
sobota, 24 grudnia 2016 12:22

Pełnych ciepła, spokoju i radości

Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej  pomyślności i 

nadziei na Nowy Rok,

żeby był jeszcze lepszy niż ten,

który właśnie mija.

 życzy 

 poseł Jerzy Jachnik z  Zarządem Stowarzyszenia

Przeciw Bezprawiu.

.

  Podobny obraz

 
Wreszcie legalnie i bez zezwolenia będzie można wycinać drzewa na własnej działce. PDF Drukuj Email
niedziela, 25 grudnia 2016 10:00

Od nowego roku wycięcie drzewa w ogrodzie i na prywatnej działce nie wymaga uzyskania zgody w gminie. Oczywiście przy wycince drzew w lesie wymaga się ocechowania przez służby leśne.

 

 

Właściciel działki będzie mógł legalnie, bez proszenia urzędów o zgodę, wyciąć na własnej działce drzewo i krzewy. To zmiana, którą w piątek (16.12.2016r.) przyjął Sejm zanim doszło do hucpy politycznej.

Nowelizacja ustawy przyjęta przez posłów przywraca w Polsce elementarną normalność. Jak dotąd gospodarz nie miał prawa wyciąć na własnej działce nawet niewielkiego drzewa – musiał prosić o zgodę wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Nie tylko ograniczało to podstawową wolność, ale obciążało też urzędy zbędną pracą. Teraz to się zmieni. Dzięki zmianie prawa drzewo będzie można swobodnie wyciąć, nie prosząc się o urzędników o łaskawą zgodę!

Co więcej znowelizowana ustawa pozwala też gminom na łatwiejsze usuwanie niechcianych drzew i krzewów. To pozwoli gminom lepiej i sprawniej zarządzać podległym im terenem. Pisałem o tej sprawie w tekście pt. „Władza wreszcie ułatwia życie Polakom„. Zmiana prawa w tej materii jest dla mnie szczególnie ważna, ponieważ to była pierwsza sprawa z jaką przyszli do mnie wyborcy po objęciu mandatu posła na Sejm RP. Spełniam zatem obietnicę, którą WAM wtedy złożyłem.

Poseł Józef Brynkus - KUKIZ'15

 
Z Januszem Sanockim o stanie wojennym w radiu Opole PDF Drukuj Email
środa, 14 grudnia 2016 17:44

Janusz Sanocki o historii stanu wojennego mówi i śpiewa.

 

 
Spółdzielcy są w skuteczny sposób pozbawiani prawa do informacji. PDF Drukuj Email
środa, 14 grudnia 2016 16:25

Reportaż powstał krótko po informacji prasowej o aresztowaniu i przedstawieniu zarzutów przyjęcia korzyści majątkowej 5 osobom ściśle związanym ze spółdzielniami mieszkaniowym. Na pewno jedną z tych osób był prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik z Sosnowca,  któremu prokuratura przedstawiła 17 zarzutów i który , o ironio wyszedł z aresztu po wpłaceniu 5 tysięcznej kaucji /śmieszna i niewspółmierna kwota/. Wobec innych osób również zastosowano poręczenie majątkowe. Obowiązujące prawo spółdzielcze /szczególnie dot. spółdzielni mieszkaniowych/ stwarza ogromne pole do nadużyć. Stawia również Zarządy Spółdzielni w zasadzie poza wszelką kontrolą. Wszelkie lustracje to fikcja. Spółdzielcy są w skuteczny sposób pozbawiani prawa do informacji. Niepokornych się sekuje i pozbawia członkostwa. Taki stan prawny jest bardzo niebezpieczny dla szeregowych członków spółdzielni. Nadmierna skłonność Zarządów do zadłużania spółdzielni może bowiem w praktyce doprowadzić do ich upadłości, przy czym cała odpowiedzialność z reguły spada na szeregowych członków spółdzielni. Scenariusz jest w zasadzie taki sam: zadłużanie, wyprowadzanie majątku poprzez podstawione osoby i ogłoszenie likwidacji. I takie rzeczy już się dzieją w różnych stronach Polski.

Irmina Dobrowolska

Joanna Rębisz-Wojtala 

 Cały reportaz tutaj :http://www.tvp.info/27814822/09122016-2130

 

 

 
Spółdzielczy odwet prawnie zakazany PDF Drukuj Email
środa, 14 grudnia 2016 15:30

Nieudolność w sprawowaniu zarządu może skutkować odwołaniem z funkcji, ale nie uprawnia do wykluczenia spośród ogółu zrzeszonych.

Do takiego wniosku doszedł Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Formalnie wyrok dotyczył spółdzielni pracy, lecz jak wskazano w samym orzeczeniu, jego charakter jest uniwersalny. Bierze się to stąd, że sąd dokonał wykładni przepisu stosowanego do wszelkich podmiotów, czyli art. 24 ustawy – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 21 ze zm.). Sprawa ma więc fundamentalne znaczenie dla spółdzielni mieszkaniowych i przyszłych rozliczeń pomiędzy spółdzielcami.
 
VAT 2017 – więcej kar, więcej obowiązków PDF Drukuj Email
środa, 14 grudnia 2016 15:21

Nawet 100 proc. nieprawidłowo odliczonego VAT – taką sankcję może nałożyć urząd na podatnika od 1 stycznia 2017 r. Straci też on prawo do odliczenia VAT z zakwestionowanej faktury.

vat

 Cały artykuł : http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1001060,zmiany-w-vat-2017.html

 
Prokuratorzy na usługach mafii lekowej. Aptekarze i śledczy zamieszani w proceder PDF Drukuj Email
środa, 14 grudnia 2016 15:09

Mamy do czynienia ze zorganizowanymi grupami przestępczymi zajmującymi się bezprawnym obrotem lekami. Składają się one z byłych i obecnych prokuratorów, lekarzy i farmaceutów – wprost formułuje zarzuty GIF. I nie jest w swojej opinii odosobniony. Identycznie problem definiuje Ministerstwo Zdrowia.

Resort sprawiedliwości kierowany przez Zbigniewa Ziobrę sprawy do tej pory nie komentuje. Ale – jak wynika z ustaleń DGP i radia TOK FM – departament ds. przestępczości gospodarczej w Prokuraturze Krajowej już przygląda się problemowi.

Farmaceutka wywiozła z kraju leki za 30 mln zł. Sprawę umorzono

http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1000774,wywoz-lekow-bez-konsekwencji-mafia-ma-sie-swietnie.html?utm_source=mailing&utm_medium=bezplatny&utm_campaign=12-grudnia-2016-r

 
6.12.2016 r. - gośćmi programu "W punkt " byli Jerzy Jachnik i Adam Tomczyński. PDF Drukuj Email
wtorek, 06 grudnia 2016 20:54

Dziś gośćmi Jacka Ożoga w programie "W Punkt" byli Adam Tomczyński, radca prawny, były sędzia oraz Jerzy Jachnik, poseł klubu Kukiz'15, założyciel Stowarzyszenia  Przeciw Bezprawiu.

Prawo w Polsce jest różnie stosowane. Przede wszystkim powinniśmy zacząć robić porządki w naszym wymiarze sprawiedliwości - podkreślił Jerzy Jachnik z klubu Kukiz'15.

Porządek trzeba zacząć od Polski. Zmiany struktury sądownictwa i prokuratur, zmiany kontroli, zmiany toku podejmowania decyzji w sądach i prokuratorach to najważniejsza rzecz ,która stoi przed rządem. Jeśli będziemy udawać, że w sądownictwie jest dobrze, to my Polski nie naprawimy. Konstytucji trzeba przestrzegać, ale konieczne są zmiany, by sądownictwo zbudować od nowa i liczę, że obie partie – Prawo i Sprawiedliwość i Kukiz'15 będą miały moc zmiany tego - wyraził nadzieję sędzia.

 
Sądy potrzebują uczciwości. PDF Drukuj Email
wtorek, 06 grudnia 2016 20:31

Sądy potrzebują także stosowania prawa, uczciwości i obiektywności zaś korupcja winna skutkować bezwzględnie wydaleniem z zawodu i odpowiedzialnością karną. Okres przedawnienia 25 lat.

http://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/312059984-Dariusz-Zawistowski-prezes-Izby-Cywilnej-SN-Sady-potrzebuja-wizji.html#ap-5

 
Jerzy Jachnik żąda zmiany trybu pracy Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka PDF Drukuj Email
wtorek, 06 grudnia 2016 20:15

 
Poseł Jachnik negatywnie ocenia pracę ustawodawczą Sejmu RP PDF Drukuj Email
poniedziałek, 05 grudnia 2016 14:27

                                       okladka Kronika Beskidzka

 
Dzisiaj 19,30 - w programie Państwo w państwie z udziałem posła Janusza Sanockiego PDF Drukuj Email
niedziela, 04 grudnia 2016 15:27

Stanisław Kurek odsiaduje karę półtora roku więzenia. Powtarza, że jest niewinny. Wspierają go mieszkańcy jego małej miejscowości.

Sąd wydał surowy wyrok, choć w sprawie mnożą się pytania i wątpliwości. Pięć osób z rodziny pana Stanisława zeznało, że mężczyzna był z nimi w domu. Na miejscu zdarzenia znaleziono odcisk buta, ale rozmiar był większy od tego, który nosi pan Stanisław. Pies policyjny nie zaprowadził funkcjonariuszy do gospodarstwa bohatera naszego reportażu, a zupełnie gdzie indziej. Sąd nie przeprowadził eksperymentu procesowego, żeby odtworzyć przebieg wydarzeń. Więcej dzisiaj.

 
 
Zapraszamy PDF Drukuj Email
piątek, 25 listopada 2016 09:32
Zdjęcie użytkownika KUKIZ - Powiat Cieszyn.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 147


stat4u
Aferyibezprawie.org © Copyright 2009
Projekt i wykonanie: intMar.eu

rehabilitacja bielsko-biała botoks bielsko,powiększanie ust bielsko,botox bielsko,paznokcie żelowe pedicure