środa, 21 listopada 2018
3.03.2017 r. - Katowice przeciwko bezkarności sędziów PDF Drukuj Email
sobota, 04 marca 2017 08:42

 
Nowe uprawnienia organizacji społecznych w procesie karnym. Tekst jednolity na 24.10.2016 r. PDF Drukuj Email
czwartek, 02 marca 2017 22:56

Rozdział 10 Przedstawiciel społeczny w procesie karnym. 

Art. 90.

§ 1. W postępowaniu sądowym udział w postępowaniu może zgłosić organizacja społeczna, jeżeli zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego lub interesu indywidualnego, objętego zadaniami statutowymi tej organizacji, w szczególności ochrony wolności i praw człowieka.

§ 2. W zgłoszeniu organizacja społeczna wskazuje interes społeczny lub indywidualny, objęty zadaniami statutowymi tej organizacji, oraz przedstawiciela, który ma reprezentować tę organizację. Do zgłoszenia dołącza się odpis statutu lub innego dokumentu regulującego działalność tej organizacji. Przedstawiciel organizacji społecznej przedkłada sądowi pisemne upoważnienie.

§ 3. Sąd dopuszcza przedstawiciela organizacji społecznej do występowania w sprawie, jeżeli przynajmniej jedna ze stron wyrazi na to zgodę. Strona może w każdym czasie cofnąć wyrażoną zgodę. W wypadku braku zgody choćby jednej ze stron na występowanie w sprawie przedstawiciela organizacji społecznej sąd wyłącza tego przedstawiciela od udziału w sprawie, chyba że jego udział leży w interesie wymiaru sprawiedliwości.

§ 4. Sąd dopuszcza przedstawiciela organizacji społecznej do występowania w sprawie pomimo braku zgody stron, jeżeli leży to w interesie wymiaru sprawiedliwości.

§ 5. Sąd odmawia dopuszczenia przedstawiciela organizacji społecznej do występowania w sprawie, jeżeli stwierdzi, że wskazany w zgłoszeniu interes społeczny lub indywidualny nie jest objęty zadaniami statutowymi tej organizacji lub nie jest związany z rozpoznawaną sprawą.

§ 6. Sąd może ograniczyć liczbę przedstawicieli organizacji społecznych występujących w sprawie, jeżeli jest to konieczne dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Sąd wzywa wówczas oskarżyciela i oskarżonego do wskazania nie więcej niż dwóch przedstawicieli organizacji społecznych, którzy będą mogli występować w sprawie. Jeżeli w sprawie występuje więcej niż jeden oskarżony lub więcej niż jeden oskarżyciel, każdy z nich może wskazać jednego przedstawiciela. Niewskazanie przedstawiciela uznaje się za cofnięcie zgody na jego występowanie w sprawie. Niezależnie od stanowisk stron sąd może postanowić o dalszym udziale poszczególnych przedstawicieli organizacji społecznych, jeżeli ich udział leży w interesie wymiaru sprawiedliwości.

Art. 91. Dopuszczony do udziału w postępowaniu sądowym przedstawiciel organizacji społecznej może uczestniczyć w rozprawie, wypowiadać się i składać oświadczenia na piśmie

 
Skargi obywateli na Wymiar Sprawiedliwości powinny być priorytetem prac Komisji Sprawiedliwości. PDF Drukuj Email
sobota, 14 stycznia 2017 12:39

Posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka 11.01.2017 r.

Posłowie Jerzy Jachnik i Janusz Sanocki podjęli walkę o zmianę planu pracy Komisji Sprawiedlwości i Praw Człowieka. Chcemy aby Komisja zgodnie z regulaminem i uchwałą sejmu zajmowała się sprawami obywateli !!!!!!!!!!!!!! a nie pracami nad ustawami, które leżą w zakresie Komisji Ustawodawczej. 
Zgodnie z uchwałą do regulaminu sejmu, którą zacytowałem poseł-Komisja Sprawiedliwości powinna rozpoznawać sprawy sądów, prokuratur. adwokatów oraz naruszanie praw człowieka !!!!!!

 
Interpelacja posła Stanisława Zadora w sprawie prokuratora Twardowskiego z dnia 9 kwietnia 2003 r. Mamy 2017 r. i nic się nie zmieniło. PDF Drukuj Email
czwartek, 02 marca 2017 18:21

Interpelacja nr 3400

do ministra sprawiedliwości

w sprawie przypadków sprzecznej z prawem działalności prokuratorów na przykładzie Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej

   W dniu 19.07.2002 r. w trakcie 26. posiedzenia Sejmu RP zwróciłem się z zapytaniem (nr 835) do ministra sprawiedliwości w sprawie działalności prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej Zbigniewa Twardowskiego.

   W zapytaniu podniosłem trzy kwestie, a to:

   1) że prokurator Zbigniew Twardowski w stanie po spożyciu alkoholu w dniu 19 maja 1995 r. zabił w wypadku drogowym w Ustroniu pieszego Stanisława Pawłowskiego, kustosza zamku w Bielsku-Białej, a proces od 7 lat nie może się zakończyć. W przekonaniu rodziców sprawa zmierza do celowego i zaplanowanego przedawnienia;

   2) po spowodowaniu śmiertelnego wypadku prokurator Zbigniew Twardowski awansował w ˝nagrodę˝ z prokuratora rejonowego w Cieszynie do Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej i nadzoruje obecnie prokuratury rejonowe w okręgu Bielsko-Biała;

   3) że 9 listopada 2001 r. również Jerzy Jachnik złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez tegoż prokuratora Zbigniewa Twardowskiego z art. 231 § 1 i 2, tj. płatnej protekcji w stosunku do biznesmena z Bielska-Białej. W dniu 2.08.2002 r. otrzymałem odpowiedź od pana marszałka Sejmu RP prof. Tomasza Nałęcza wraz z pismem z 30.07.2002 r., podpisanym przez prokuratora krajowego Karola Napierskiego. Niestety, w przekonaniu osób zwracających się do mnie z prośbą o interwencję odpowiedź, którą uzyskałem, jest niemerytoryczna i nieodpowiadająca prawdzie.

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ4.nsf/main/68D8D97F

 
Reforma sądownictwa: Resort robi pół kroku wstecz PDF Drukuj Email
czwartek, 02 marca 2017 15:24

Ministerstwo Sprawiedliwości wycofuje się z pomysłu, aby sędziowie – także ci z Sądu Najwyższego – którzy wcześniej przechodzą w stan spoczynku, otrzymywali jedynie 50 proc. dotychczasowego wynagrodzenia.

O tym, że taki przepis znalazł się w najnowszej wersji projektu nowelizującego ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, informowaliśmy w naszym serwisie internetowym w zeszły czwartek. Jak jednak udało nam się ustalić, w resorcie zapadła decyzja o nieprzeprowadzaniu tej zmiany.
 – Wycofałem tę propozycję z komitetu Rady Ministrów – przyznaje Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości nadzorujący prace nad projektem.

Dlaczego? – Uznaliśmy, że pomysł ten wymaga szerszego przedyskutowania, a na to potrzeba więcej czasu. Rozważymy, czy do tego pomysłu wrócić – zaznacza wiceminister.

Paradoks polega na tym, że była to chyba jedyna zmiana zaproponowana w projekcie, która nie budziła wśród sędziów zdecydowanego sprzeciwu.

sędzia

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1023866,reforma-sadownictwa-stan-spoczynku-sedziow.html

 
Emerytalne rewolucje 2017 r. - warto wiedzieć PDF Drukuj Email
środa, 01 marca 2017 22:25

Takiego roku jeszcze nie było w polskich ubezpieczeniach. 

Jak każde zmiany – mają one swoje wady i zalety.

 
Największe rozczarowanie czeka osoby już pobierające renty i emerytury. Oczekiwana przez wszystkich waloryzacja będzie naprawdę tylko symboliczna. Rząd jeszcze w połowie ubiegłego roku zapowiadał, że otrzymujący najniższe świadczenia, oprócz procentowej waloryzacji, mogą liczyć na specjalne dodatki.

Jednak po analizie wpływów i wydatków budżetowych okazało się, że nie ma na to pieniędzy. Co więcej, zapowiadana przez rząd podwyżka wszystkich świadczeń o 0,73 proc. także stała się nierealna. Po ogłoszeniu danych GUS za ubiegły rok okazało się, że wskaźnik waloryzacji wyniesie 100,44 proc. To zaś oznacza, że osoby uzyskujące świadczenia powyżej 2272,73 zł będą mieć zwiększone wypłaty o zaledwie 0,44 proc. Pobierający najwyższe świadczenia dostaną relatywnie najniższe podwyżki. Powody do zadowolenia mają natomiast osoby z minimalnymi emeryturami. Te, poczynając od 1 marca tego roku, wzrosną o 117,44 zł i będą wynosić tysiąc złotych brutto.

Więcej...

 
1 marca obchodzony jest jako Dzień Żołnierzy Wyklętych. PDF Drukuj Email
środa, 01 marca 2017 10:22

1 marca 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, zostało rozstrzelanych siedmiu członków niepodległościowego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. 

 

 
Jerzy Jachnik w Faktach. PDF Drukuj Email
wtorek, 28 lutego 2017 21:48

Ekspresowo wybrano nowego sędziego Trybunału. PiS się chwali, opozycja mówi o skandalu Sejm znowu zajął się Trybunalem Konstytucyjnym - w ekspresowym tempie. Tym razem chodziło o wybór sędziego na miejsce tego, który zdecydował się odejść przed końcem swojej kadencji. PiS przedstawił kandydata na zaległy wakat i natychmiast go wybrał - zanim opozycja zdążyła się z nim zapoznać. Opozycja mówi o skandalu, a PiS chwali się swoją sprawnością.

Ekspresowo wybrano nowego sędziego Trybunału. PiS się chwali, opozycja mówi o skandalu

 

http://www.tvn24.pl/wideo/z-anteny/24-02-2017-ekspresowo-wybrano-nowego-sedziego-trybunalu-pis-sie-chwali-opozycja-mowi-o-skandalu,1600104.html?playlist_id=20561

 
Bezpłatna pomoc prawna nie funkcjonuje. PDF Drukuj Email
wtorek, 28 lutego 2017 21:43

Jedynie niespełna 3 proc. osób uprawnionych korzysta z bezpłatnej pomocy prawnej. Co więcej, 77 procent osób nie wie, że taka pomoc prawna w ogóle istnieje - poinformował w Sejmie podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł.- W większości są to informacje, które można uzyskać na infolinii, a nie są to porady prawne, czy już nie wspomnę nawet o bezpośredniej pomocy w sporządzeniu pisma procesowego - wyjaśniał min. Marcin Warchoł.

articleImage: Wiceminister: bezpłatna pomoc prawna nie funkcjonuje

http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/artykul/wiceminister-bezplatna-pomoc-prawna-nie-funkcjonuje?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=artykul&utm_term=wiceminister-bezplatna-pomoc-prawna-nie-funkcjonuje&utm_content=LEX.pl

 
Jerzy Jachnik w programie Woronicza 17 - dzisiaj 26.02.2017 r. PDF Drukuj Email
niedziela, 26 lutego 2017 17:02

 

Kapitalny Jerzy Jachnik! Niezwykle emocjonalny wykład o wymiarze sprawiedliwości. To po prostu trzeba obejrzeć.
Redaktor: Czyli co, zaorać?
Jerzy Jachnik: Zaorać! 
➡️W Polsce tworzy się taką ilość aktów prawnych, że nikt za nimi nie nadąża, nikt w Polsce nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za NIC. Nikt w Polsce nie poniósł odpowiedzialności! Była afera FOZZ, afera Grobelnego. W Bielsku mamy aferę 30 milionów! Wyrok skazujący, facet nie siedzi bo jest chory... W jakim kraju my żyjemy?
➡️Państwo nie będzie tak długo funkcjonować jak długo nie będą działały organy ścigania i wymiar sprawiedliwości, a one muszą być pod kontrolą Obywateli. I o tym nie potraficie rozmawiać. Wy się tylko przerzucacie winą.

 

 

27 tysięcy zł miesięcznie – tyle a nie 10 tys. zarabia pierwsza prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf. To blisko dwa razy więcej od premier Beaty Szydło i sporo więcej od prezydenta Andrzeja Dudy – informuje „Super Express”.
 
Jeśli to prawda to sprawą winien zająć się prokurator lub Rzecznik dyscyplinarny.
 
Jerzy Jachnik w TVP INFO o patologiach w sądach. PDF Drukuj Email
piątek, 24 lutego 2017 21:58

 
Cieszyn 25 lutego spotkanie z posłami KUKIZ'15 - Tomaszem Jaskółą i Jerzy Jachnikiem PDF Drukuj Email
piątek, 17 lutego 2017 10:55

 

Cieszyn 25 lutego godz. 16 Spotkanie z posłami KUKIZ'15
Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" Rynek 12, 43-400

 


 

 
Popatrzcie na miny donosicieli ... Brawa dla posła Liroya. Tak mówi obywatelski poseł a nie ustawiony z parciem na ekran. Znakomity Piotr Liroy Marzec wykłada kawę na ławę partyjnym politykom! PDF Drukuj Email
poniedziałek, 20 lutego 2017 22:41

Popatrzcie na miny donosicieli ...
Brawa dla posła Liroya. Tak mówi obywatelski poseł a nie ustawiony z parciem na ekran.

Znakomity Piotr Liroy Marzec wykłada kawę na ławę partyjnym politykom! 
➡️ Przeraża mnie to najbardziej, że wy wszyscy tak bardzo lubicie donosić.
➡️ Nie potrzebujemy tak wyrachowanych polityków jak Wy, tylko normalnych ludzi, którzy wiedzą, że ma być lepiej na dole. Ludzie mają lepiej żyć z dnia na dzień. A nie słuchać na kogo dziś donieśliście!
➡️ Nic nie zrobiliście dobrego dla Polski!

Oglądaj

Kawa na Ławę, 19.02.2017, odcinek 8
 
Sądownictwo - zmienić system czy ludzi ? PDF Drukuj Email
poniedziałek, 20 lutego 2017 00:06

Dobrze, że taki program jest. Ale niestety nie da się prowadzić dyskusji o sądownictwie bez dyskusji o prokuraturze. To od 30 lat naczynia połączone. Nie da się też prowadzić dyskusji w takiej atmosferze.

Nie zapominajmy, że to najpierw prokuratura płodzi fikcyjne akty oskarżenia lub umarza postępowania karne. W Polsce trzeba rozliczyć sędziów i prokuratorów za 30 lat bezprawia. To po pierwsze. A po drugie trzeba doprowadzić do weryfikacji wszystkich bandyckich wyroków sądowych w imię tzw. demokracji i niezawisłości. Tak jak to zamierza się zrobić z aferą reprywatyzacyjną w Warszawie. Czyli spec ustawą. Czy osiągniemy jako pokrzywdzeni sukces ? To zależy od tego czy połączymy wszyscy nasze wysiłki 30 letniej walki z bezprawiem, czy też kolejny raz tzw. politycy rozprowadzą nas i skłócą wygłaszając nic nie warte choć chwytliwe slogany w różnych programach TV. Co gorsze to pojawiają się ich tłumy. A ja pytam gdzie byli przez lata ? I przestrzegam nie wierzcie im. Jeśli chcemy wygrać to trzeba mieć świadomość, że to nie będzie łatwa walka. Oni mają nas wszystkich gdzieś. Oceniajcie polityków przez pryzmat co robili w sprawie bezprawia przez lata a nie co powiedzieli w TV. Podzieleni nigdy jej nie wygramy. Kliknij program.

 
 
Bezpośrednia transmisja z sejmu w sprawie spółdzielni mieszkaniowych - oglądaj PDF Drukuj Email
niedziela, 19 lutego 2017 11:32
Kto nie mógł pojechać do Sejmu RP na konferencję w sprawie spółdzielni mieszkaniowych może oglądać bezpośrednią transmisją;
 
 
Zaczyna się wojna na uchwały pomiędzy Krajowa Radą Sądownictwa a Krajową Radą Prokuratorów dotycząca bezkarności sędziów. PDF Drukuj Email
sobota, 18 lutego 2017 15:26

Szczególne uprawnienia władzy sądowniczej zdaniem KRP nie oznaczają, że osoby wydające orzeczenia w imieniu państwa, same są zwolnione z obowiązku przestrzegania przepisów prawa i nie mogą ponosić konsekwencji jego poważnego naruszenia.  

I jeszcze ważniejsze, że sędzia orzekający wbrew prawu nie jest zwolniony z odpowiedzialności karnej ("Doktryna prawa karnego wypracowała pojęcie zbrodni sądowej, a więc takiego zachowania sędziego, które stanowi przestępstwo dokonane przy wydawaniu orzeczenia. Uchylenie
rozstrzygnięcia sądowego stanowiącego przestępstwo nie może zwalniać z odpowiedzialności karnej za czyn realizujący znamiona przestępstwa").

Oby uchwała ta dotyczyła  także samych prokuratorów.

Uchwała Krajowej Rady Prokuratorów
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 10 lutego
2017 r. w przedmiocie zagrożeń niezawisłości sędziowskiej związanych z działalnością prokuratury.

Krajowa Rada Prokuratorów z dezaprobatą przyjęła stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 10 lutego 2017 roku na temat zagrożeń niezawisłości sędziowskiej związanych z działalnością prokuratury. KRS podważa w nim zasady legalizmu i równości wobec prawa, stanowiące fundamentysprawiedliwego procesu karnego, bez których nie może prawidłowo funkcjonować demokratyczne państwo prawne.
Obowiązkiem każdego organu państwa, w myśl Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, jest bowiem działanie na podstawie i w granicach prawa. Jednak gdy funkcjonariusze publiczni w sposób oczywisty naruszają te reguły, powinni ponieść odpowiedzialność stosowną do stopnia ich zawinienia oraz społecznej szkodliwości czynu.
Dlatego żadna grupa społeczna nie powinna stawiać siebie ponad prawem. Żaden funkcjonariusz państwa nie może być zwolniony z odpowiedzialności karnej ze względu na zajmowane stanowisko czy pełnioną funkcję. Szczególne uprawnienia władzy sądowniczej nie oznaczają, że osoby wydające orzeczenia w imieniu państwa, same są zwolnione z obowiązku przestrzegania przepisów prawa i nie mogą ponosić konsekwencji jego poważnego naruszenia.
Zasada legalizmu, obowiązująca w polskim procesie karnym, nakazuje,by organ powołany do ścigania przestępstw wszczął i przeprowadził postępowanie przygotowawcze w każdym przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Immunitet procesowy przysługujący niektórym funkcjonariuszom publicznym, w tym również sędziom, nie oznacza, że nie podlegają oni odpowiedzialności karnej, a jedynie że pociągnięcie ich do tej odpowiedzialności lub pozbawienie wolności wymaga uprzedniej zgody sądu. Tak stanowi przywołany przez Krajową Radę Sądownictwa art. 181 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten nie ustanawia zakazu zbierania przez prokuratora dowodó wskazujących na to, że przestępstwo zostało popełnione. Unormowania Kodeksu postępowania karnego nakazują organom procesowym, w tym prokuratorowi, zabezpieczenie śladów
i dowodów przestępstwa. Art. 17 § 2 k.p.k. nakłada taki obowiązek także w sprawach, w których ściganie uzależnione jest od zezwolenia władzy, a więc wówczas, gdy sprawca czynu chroniony jest immunitetem procesowym.
Za nieuprawniony należy więc uznać podniesiony w stanowisku KRS pogląd, że przeszukanie pomieszczeń wykorzystywanych przez sędziego czy żądanie wydania przez niego rzeczy wymaga uprzedniego uchylenia immunitetu. Prowadzenie śledztwa w taki sposób powodowałoby prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że poszukiwane dowody przestępstwa mogą zostać bezpowrotnie usunięte lub zniszczone.
Chybiony jest także argument KRS, jakoby wszczęcie postępowania dotyczącego zindywidualizowanego czynu konkretnego sędziego stanowiło naruszenie immunitetu sędziowskiego. Ilekroć zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, w myśl ustawy procesowej musi zostać wszczęte postępowanie przygotowawcze. Służy ono zebraniu koniecznych dowodów i tylko w jego toku może zostać złożony wniosek o uchylenie immunitetu sędziowskiego.
Nie sposób również zaakceptować poglądu KRS, że zaskarżalność orzeczenia sądowego oznacza niemożność oceny decyzji procesowej sędziego przez pryzmat przepisów Kodeksu karnego. Doktryna prawa karnego wypracowała pojęcie zbrodni sądowej, a więc takiego zachowania sędziego, które stanowi przestępstwo dokonane przy wydawaniu orzeczenia. Uchylenie rozstrzygnięcia sądowego stanowiącego przestępstwo nie może zwalniać z odpowiedzialności karnej za czyn realizujący znamiona przestępstwa.
Stanowisko KRS z 10 lutego 2017 r. tym bardziej dziwi Krajową Radę Prokuratorów, że nie znajduje ono umocowania w katalogu uprawnień tego organu, w szczególności określonych w art. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ingeruje ono w czynności prokuratury, której zadaniem jest ściganie przestępstw, podejmowane w konkretnych sprawach.
KRS nie posiada kompetencji w tym zakresie i nie powinna komentować legalnych działań organu, którego obowiązkiem jest zebranie dowodów wskazujących na popełnienie przestępstw i spowodowanie pociągnięcia ich sprawców do odpowiedzialności karnej.

 
Sędzia podejrzany o kradzież na razie bez kary PDF Drukuj Email
piątek, 17 lutego 2017 15:03

Wersja wydarzeń przedstawiona wczoraj na kolegium przez Wróblewskiego znacząco odbiega od historii opisanej przez media. Z doniesień tych ostatnich wynika, że ochroniarze marketu uznali, że mężczyzna zachowywał się podejrzanie, postanowili go zatrzymać przy wyjściu. Na miejsce dotarła policja, która za zgodą prezesa sądu apelacyjnego przeszukała sędziego. Znaleziono przy nim pendrive’y warte ok. 2 tys. zł. Prokuratura czeka teraz na uchylenie sędziemu immunitetu, aby postawić mu zarzuty.

 

Znalezione obrazy dla zapytania wymiar sprawiedliwości

 

 

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1018020,wroclaw-sedzia-podejrzany-o-kradziez-bez-kary.html

 

 
Doniesienia o sędziach, którym postawiono zarzut kradzieży są zasmucające i zatrważające PDF Drukuj Email
piątek, 17 lutego 2017 15:00

Doniesienia prasowe o dwóch sędziach, którym postawiono zarzut kradzieży, o ile zostaną potwierdzone, są dla nas głęboko zasmucające i zatrważające - głosi oświadczenie zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

"Oczekujemy, że prowadzone w tych sprawach postępowania dyscyplinarne szybko i dokładnie wyjaśnią wszystkie okoliczności tych zdarzeń. Jeśli zarzuty potwierdzą się, sędziowie dopuszczający się takich czynów powinni zostać ukarani" - czytamy w oświadczeniu.

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1020484,iustitia-sedziowie-zarzut-kradziezy.html

 
Panowie politycy - nie jest prawdą, że sędziego nie można natychmiast zatrzymać czy też aresztować !!! PDF Drukuj Email
piątek, 17 lutego 2017 00:28

Nim wypowiadacie się na temat sędziów zapoznajcie się z art. 181 Konstytucji RP o której dzisiaj wszyscy krzyczą. Art. 181 Konstytucji mówi: Sędzia nie może być zatrzymany z WYJĄTKIEM ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się prezesa sądu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Czy takie czynności przy kradzieżach przez sędziów zostały wykonane ? Czy prezes nakazał ich zwolnić ? Nie bo nikt niestety nie zna Konstytucji RP. - kliknij

 
Czy sędziowie są bezkarni nawet wtedy kiedy kradną ? PDF Drukuj Email
piątek, 17 lutego 2017 00:25
 
 Wina takiego stanu spraw niestety leży w sejmie RP. Czemu ? Otóż Sejmowa Komisja Sprawiedlwiwości i Praw Człowieka w 2016 r. a także w styczniu i lutym zajęta była przepychaniem ustaw PiS dotyczących TK, KRS KK, KPK czy też innych.
Tymczasem od ustaw jest Komisja Ustawodawcza oraz Stała Komisja d/s kodyfikacji. Komisja Sprawiedliwości zgodnie z załącznikiem do uchwały SEJMU RP z dnia 30.07.1992 r. stanowiącej załącznik do Regulaminu Sejmu jednoznacznie mówi, że Komisja Sprawiedliwości powinna zajmować się: przestrzega niem prawa i praworządności, sądów , prokuratury, notariatu, adwokatury i obsługi prawnej funkcjonowania samorządu adwokackiego i radcowskiegoa także przestrzeganiem praw człowieka. I tylko pod kontem [przestrzegania praw człowieka ustawy powinny być oceniane przez Komisję Sprawiedliwości.
Twierdzę, że sytuacja polskiego bezprawia w sądach i prokuraturach jest winą Komisji Sprawiedliwości, która nigdy nie zajmowała się a także nie chce zajmować się łamaniem prawa przez sędziów, prokuratorów czy adowkatów. Posłowie tej komisji nie mają pojęcia o tym jak działa wymiar sądowego bezprawia a także jak obywatele są okradani przez wymiar (nie)sprawiedlwości w Polsce.
 
 
Dobra zmiana-Energa ma nowego prezesa. Został nim były burmistrz Pcimia z zarzutami prokuratorskimi PDF Drukuj Email
wtorek, 14 lutego 2017 21:56

Rada nadzorcza Energi powołała Daniela Obajtka na stanowisko prezesa firmy. Swoje stanowisko obejmie z dniem 2 marca. To człowiek PiS, były burmistrz Pcimia, na którym ciążą zarzuty o korupcję i oszustwo.

Zgodnie ze sporządzonym przez Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wielkopolskim aktem oskarżenia, w 2010 r. Obajtek miał przyjąć 50 tys. zł łapówki w zamian za wpływ na wyniki przetargu na budowę kanalizacji. Pozostałe dwa zarzuty dotyczą pracy w spółce Elektroplast. Były burmistrz Pcimia miał narazić tę spółkę na stratę 1,4 mln zł i wyłudzić niemal 800 tys. zł.

Ministrowi rolnictwa Krzysztofowi Jurgielowi nie przeszkadzały jednak ciążące na Obajtku zarzuty i w 2015 r. powołał go na funkcję pełniącego obowiązki prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 13 stycznia Daniel Obajtek przyjął z rąk premier Beaty Szydło nominację na prezesa ARiMR, a już dzień później w Sieradzu odbyła się rozprawa w procesie, w którym Obajtek jest jednym z oskarżonych. W lutym obrona Obajtka złożyła wniosek o umorzenie postępowania przeciw prezesowi ARiMR, ale sąd w Sieradzu go nie uwzględnił.

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/energa-prezes-daniel-obajtek,158,0,2261150.html

 
Kolejny sędzia podejrzany o kradzież PDF Drukuj Email
wtorek, 14 lutego 2017 21:51
Szczeciński sędzia Paweł M. został zawieszony w czynnościach, po tym jak przyłapano go na kradzieży części do wiertarki - donosi "Fakt". W ostatnim czasie to kolejny już przedstawiciel tego zawodu, który podejrzany jest o kradzież. W ubiegłym tygodniu ochrona jednego z wrocławskich supermarketów złapała na kradzieży sprzętu elektronicznego sędziego Roberta W. z Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Kilka dni później zatrzymano też jego żonę.
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Kolejny-sedzia-zlodziej,wid,18701463,wiadomosc.html?ticaid=118a06
 
Uwaga; 12 lutego mamy już 1 kwietnia. . Poseł Budka zapowiedział, że każdy obywatel dostanie pomoc prawną PDF Drukuj Email
poniedziałek, 13 lutego 2017 20:42

Posłowie PO i Nowoczesnej zapowiadają pomoc kierowcy fiata seicento

Takich bredni jakimi popisywali się w TV posłowie Budka i Sowa dawno nie słyszałem. Ale to może i bardzo dobra wiadomość dla wszystkich pokrzywdzonych w Polsce.

                                                                                                                        Możecie w końcu wszysycy  liczyć na profesjonalną pomoc prawną posła Borysa Budki , choć nie mogliście jej otrzymać jak był ministrem sprawiedlwości. Jak słyszeliśmy  te deklaracje to myśleliśmy, że to pierwszy kwietnia.

Z ciekawością czekamy na informacje państwa o tej propagandowej  pomocy !!! - bo przy setkach tysięcy pokrzywdzonych w Polsce przez policję, sądy, prokuratury, ZUS spółdzielnie mieszkaniowe itp. jest to po prostu niemożliwe.

W Polsce jest konieczna  spec ustawa o konieczności weryfikacji zapadłych w ostatnich 27 latach wyroków sądowych - jeśli tego chce pokrzywdzony. Nic mniej nie wystarcy.

Posłuchajcie ignorancji posła Michała Szczerby w dzisiejszym

programie TVP INFO - Minęła dwudziesta - kliknij 

 

Znalezione obrazy dla zapytania poseł Michał Szczerba

 

 
Zbigniew Ziobro i Jerzy Jachnik o sędziach i Krajowej Radzie Sądownictwa PDF Drukuj Email
niedziela, 12 lutego 2017 17:57
Minister Ziobro o sędziach i KRS: sędziowie mają nieraz większą władzę w stosunku do obywatela niż cały rząd razem wzięty. Rząd nie ma takiego prawa, a sąd może odebrać dzieci, majątek, może ubezwłasnowolnić i na lata umieścić kogoś w zakładzie psychiatrycznym, a nawet na całe życie w więzieniu.
Jerzy Jachnik: co do zasady, że z Krajową Radę Sądownictwa trzeba zmienić poprzez wybory powszechne lub zlikwidować pełna Jednak nie podoba mi się w sposób w jaki chce to ministerstwo zrobić. Nie zgadzam się na dalsze partyjniackie sądownictwo. Do tej pory mieliśmy dyktat sędziów z Uni Wolności, SLD a teraz gozi nam dyktat sędziów z nadania PIS. Ja zaś chcę sędziów dla obywateli i pod kontrolą obywateli. Nie odpowiada mi także zamysł min. Z. Ziobry aby do sądów kierować żółtodziobów nabitych wiedzą z Krajowej Szkoły Sądownictwa w Krakowie - ale zupełnie bez doświadczenia życiowego, bo wtedy może być jeszcze gorzej jak jest dzisiaj. Zawód sędziego winien być koroną zawodów z wyjątkiem prokuratorów. Dlaczego ? - bo prokuratorzy poprzez swoją hierarchiczną podległość niegdy nie będą niezawiśli.
 
 
 
 
Janusz Sanocki to przerażająca wizja,jeśli będziemy zasypywani takimi projektami ustaw. PDF Drukuj Email
piątek, 10 lutego 2017 13:54

Janusz Sanocki i Jerzy Jachnik domagają się szerokiej debaty społecznej dotyczącej rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Obecnie Rząd nie posiada wizji na reformy wymiaru sprawiedliwości. Poselski Zespół na Rzecz Nowej Konstytucji opracowuje projekt o Obywatelskich Radach Sądownictwa i domaga się szerokiej debaty na Rzecz zmian w wymiarze sprawiedliwości.
Komisja Sprawiedliwości 8.02.2016

">

 
Janusz Sanocki to przerażająca wizja,jeśli będziemy zasypywani takimi projektami ustaw. PDF Drukuj Email
piątek, 10 lutego 2017 13:42

Janusz Sanocki i Jerzy Jachnik domagają się szerokiej debaty społecznej dotyczącej rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Obecnie Rząd nie posiada wizji na reformy wymiaru sprawiedliwości. Poselski Zespół na Rzecz Nowej Konstytucji opracowuje projekt o Obywatelskich Radach Sądownictwa i domaga się szerokiej debaty na Rzecz zmian w wymiarze sprawiedliwości.
Komisja Sprawiedliwości 8.02.2016

">

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 151


stat4u
Aferyibezprawie.org © Copyright 2009
Projekt i wykonanie: intMar.eu

dietaraj.pl dieta,odchudzanie,dietetyk,poradnia dietetyczna,pracownia dietetyczna,dietetyk kliniczny,dietetyk dziecięcy,Bielsko-Biała,Żywiec,Skoczów stomatologia bielsko-biała,dentysta bielsko-biała, leczenie kanałowe bielsko-biała pakowanie konfekcjonowanie bielsko-biała rehabilitacja bielsko-biała botoks bielsko,powiększanie ust bielsko,botox bielsko,paznokcie żelowe pedicure