poniedziałek, 17 czerwca 2019
Służby mundurowe pokazały, że rząd można zmusić do ustępstw. Metodą jest jednak uciekanie się do łamania reguł gry w sposób podobny do władzy. Efektywne okazało się bowiem chodzenie na masowe “lewe” zwolnienia lekarskie. Biorąc przykład z sukcesu kolegów PDF Drukuj Email
czwartek, 13 grudnia 2018 14:04

Służby mundurowe pokazały, że rząd można zmusić do ustępstw. Metodą jest jednak uciekanie się do łamania reguł gry w sposób podobny do władzy. Efektywne okazało się bowiem chodzenie na masowe “lewe” zwolnienia lekarskie. Biorąc przykład z sukcesu kolegów z budżetówki, w tropy mundurowych poszli pracownicy sądów, którzy także padli ofiarą tajemniczej epidemii. Tym razem jednak rząd stara się protestu po prostu nie dostrzegać, nazywając go marginalnym, albo w ogóle zbywając sprawę milczeniem. Tymczasem jednak ta bierność polityków ma bardzo poważne konsekwencje. Cenę za bronienie politycznej pozycji przez PiS zapłacą najmłodsi. Doszło bowiem do sytuacji dramatycznej, kiedy podopieczni domów dziecka oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych mogą nie spędzić tych świąt z rodzinami. Niezbędna w tej sprawie decyzja sądu rodzinnego o “urlopowaniu” dziecka w tysiącach przypadków nie może zostać obecnie wydana.

Całość:kliknij 

 
Wolą płacić, niż skorzystać z preferencji. Przedsiębiorcy boją się ulgi na start PDF Drukuj Email
czwartek, 13 grudnia 2018 13:39

Co druga osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą decyduje się na skorzystanie z preferencji w składkach do ZUS. Pozostali wolą je płacić i mieć gwarancję wypłaty świadczeń.Od 30 kwietnia nowe firmy mogą korzystać z ulgi na start. Polega ona na tym, że przez pierwsze sześć miesięcy przedsiębiorca płaci tylko składkę zdrowotną i jest zwolniony z należności na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Preferencja została wprowadzona do systemu ubezpieczeniowego przez ustawę z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646). Rząd szacował, że w tym roku skorzysta z niej 200 tys. nowych firm.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii nie widzi powodów do niepokoju. Wylicza, że z ulgi skorzystało 70 proc. uprawnionych

Całość:kliknij

 
Paweł Kukiz mocno o sądownictwie. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 03 grudnia 2018 12:04

 
Trzy bariery polskie PDF Drukuj Email
piątek, 09 listopada 2018 12:06
Społeczeństwo bez elit dryfuje. Bariera kultury i praktyki politycznej jest najpoważniejszą przeszkodą w rozwoju kraju w perspektywie najbliższych dziesięcioleci.

Przez cały okres nowoczesności (czyli poczynając od rewolucji przemysłowej) historia rozwoju Polski, a właściwie ziem polskich, wyznaczona była z jednej strony przez żmudne pokonywanie odziedziczonych barier i ograniczeń, a z drugiej przez szanse i zagrożenia, jakie stwarzało zewnętrzne otoczenie międzynarodowe. Podobnie będzie i w najbliższych dziesięcioleciach.Publikacja na ten temat ukazuje się w „Rzeczpospolitej”, bo jestem przekonany, że dyskusja o Polsce 2050 powinna się toczyć publicznie. Powinna się odbywać na oczach i z udziałem Polaków, a nie w zaciszu ministerialnych gabinetów. Jeśli w połowie tego stulecia chcemy się cieszyć nowoczesnym, silnym, demokratycznym, realizującym wolnościowe aspiracje Polaków państwem, prócz honorowania wartości konstytucyjnych i prawa musimy w szerokim gronie zdefiniować wizję tego państwa i coś, co nazywam jego osiami rozwojowymi - napisał w "Rzeczpospolitej" z 27 września redaktor naczelny "Rz" Bogusław Chrabota rozpoczynając cykl publikacji poświęconych strategii Polska 2050.

W całym tym okresie, pomijając tragiczne czasy wojen, bywały okresy szybszego i wolniejszego rozwoju. Tempo i kierunek zmian były w przeważającej mierze uwarunkowane zewnętrznie (np. rozwój przemysłu tekstylnego w zaborze rosyjskim czy polskich stoczni w ramach RWPG, czyli organizacji gospodarczej sowieckiego imperium). W okresie międzywojennym odrodzone państwo polskie przejęło inicjatywę modernizacji Polski, ale czasu było zbyt mało, a zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania zbyt trudne, by odrobić wiekowe zapóźnienie wobec wiodących krajów Europy.

Cały artykuł:kliknij

 
Tak Ziobro ustawia swoich za publiczne pieniądze. Olbrzymie środki wypłynęły z państwowego funduszu PDF Drukuj Email
piątek, 09 listopada 2018 11:48

Ministerstwo Sprawiedliwości pod kierownictwem Zbigniewa Ziobry po raz kolejny udowadnia, że jest miejscem rażącej hipokryzji i idącej z nią nieuczciwości. Resortowe fundusze stały się bowiem maszynką do wyprowadzenia publicznych pieniędzy do ludzi powiązanych z ministrem i jego partią. Tą drogą wypłynęły miliony, teoretycznie w majestacie prawa.

Oko.press donosi, że kolejne już 1,2 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości trafiło do sieci organizacji słupów powiązanych z ludźmi “Solidarnej Polski”. Komisje konkursowe środki przeznaczone na pomoc pokrzywdzonym, świadkom przestępstw i ich najbliższym lekka ręką zaczęły przyznawać podmiotom, które zostały zarejestrowane ledwie kilka miesięcy przed stanięciem do walki o olbrzymie dotacje.

Tak Ziobro ustawia swoich za publiczne pieniądze. Olbrzymie środki wypłynęły z państwowego funduszu

Cały artykuł:kliknij

Kliknij

 
Sąd unieważnił umowę na kredyt we frankach jako skutek nieuczciwej praktyki rynkowej PDF Drukuj Email
piątek, 09 listopada 2018 11:55
Sąd Okręgowy w Warszawie wydał precedensowy wyrok, w którym na wniosek kredytobiorcy unieważnił umowę kredytu indeksowanego d. Getin Banku (obecnie Getin Noble Bank) na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom na unieważnić umowę rynkowym - informuje strona pomocfrankowiczom.pl.

Zgodnie z ustawą praktykę rynkową uznaje się za zaniechanie wprowadzające w błąd, jeżeli pomija istotne informacje potrzebne przeciętnemu konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczącej umowy i tym samym powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął, w tym w szczególności zatajenie lub nieprzekazanie w sposób jasny, jednoznaczny lub we właściwym czasie istotnych informacji dotyczących produktu.

Zgodnie z ustawą (Art. 12. ust. 1) w razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać (pkt 4): naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu.

Jak czytamy na stronie pomocfrankowiczom.pl, Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt XXV C 590/17) uznał, że bank dopuścił się nieuczciwej praktyki rynkowej poprzez brak przedstawienia rzetelnej informacji o ryzyku związanym z zaoferowanym produktem, w tym zwłaszcza poprzez wskazanie skutków zmiany kursu waluty do historycznie wcześniej występującego poziomu 3,10 PLN/CHF, to jest, dla przedmiotowej umowy zawartej w sierpniu 2008 r. skutków wzrostu kursu o 50%.

Cały artykuł:kliknij

 
Podsumowanie kampanii prezydenckiej w Bielsko-Białej. PDF Drukuj Email
czwartek, 18 października 2018 12:13

Przepraszam za przejęzyczenie.. Oczywiście kandydaci na prezydentów panowie P.Drabek i J.Klimaszewski- mają ten sam limit ok. 100000 zł. na kampanię prezydencką.

konferencja prasowa kampania prezydencka

 
BARTOSZ KOCEJKO 29 WRZEŚNIA 2018 „Absolutny przełom”. Komitet ONZ mówi Polsce, jak ma przestrzegać praw osób z niepełnosprawnością PDF Drukuj Email
wtorek, 02 października 2018 12:49

Likwidacja ubezwłasnowolnienia, asystenci osobiści, odejście od DPS-ów, respektowanie praw kobiet z niepełnosprawnością i inne. Komitet ONZ przyjął zalecenia dla Polski do realizacji Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Niemal w całości uwzględnił głosy polskich aktywistów. Rząd wysłał do Genewy delegację aż 25 osób - niewiele jednak zdziałały

Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych podpisał w 2007 rząd Jarosława Kaczyńskiego, a ratyfikował rząd Donalda Tuska w 2012. Konwencja nakłada na Polskę obowiązek zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwość pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka.

W marcu 2018 roku Komitet przedstawił Polsce listę zagadnień, do których nasze państwo musiało się odnieść. ONZ miał do Polski ponad 50 pytań – i w znacznym stopniu uwzględnił to, co do ONZ pisały działaczki i działacze zajmujący się prawami osób z niepełnosprawnościami oraz biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na początku września 2018 w Genewie odbyła się sesja, podczas której Komitet zbadał, jak nasze państwo wykonuje Konwencję po raz pierwszy od jej ratyfikowania przez Polskę w 2012 roku. W sesji, poza zastępczynią RPO, której przemówieniepublikowaliśmy w OKO.press, uczestniczyli wysłannicy rządu (bardzo liczni – aż 25 osób), którzy mieli odpowiadać na szczegółowe pytania Komitetu.

„Odpowiedzi były żenujące. Zasłona dymna do przykrycia problemu” – mówi OKO.press Anna Rutz z Fundacji Elektrownia Inspiracji, członkini rady programowej Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Rutz była jedną z przedstawicielek organizacji społecznych, które brały udział w sesji. Ze względu na koszty podróży i pobytu w Genewie reprezentacja polskich organizacji pozarządowych była znacznie mniejsza niż delegacja rządu.

Znalezione obrazy dla zapytania komitet onz

Jednak ostateczny kształt rekomendacji ONZ dla Polski jest wielkim zwycięstwem tego środowiska.

„Rekomendacje ONZ w dużej mierze pokrywają się z raportem Biura RPO i raportami organizacji pozarządowych” – tłumaczy Rutz. „W szczególności wzruszyło mnie, że tyle rekomendacji odnosiło się do praw kobiet z niepełnosprawnościami. To jest olbrzymi przełom w polskiej rzeczywistości”.

„To co udało nam się osiągnąć należy do kategorii zjawisk »nie sądziłam, że tego dożyje«” – mówi nam inna uczestniczka sesji Magda Szarota, współautorka alternatywnego raportu dla ONZ o sytuacji dziewczyn i kobiet z niepełnosprawnościami.

Co jeszcze? Komitet ONZ rekomenduje Polsce:

 • Przyjęcie, z udziałem organizacji osób z niepełnosprawnościami, jednolitego systemu orzekania o niepełnosprawności, w pełni opartego na prawach człowieka;
 • Odejście od poniżającej terminologii, takiej jak „upośledzenie umysłowe”, „niezdolność do pracy”, „niezdolność do pełnienia ról społecznych” lub „zależność lub brak zdolności do autonomii” i zastąpienie jej terminologią w pełni szanującą godność osób z niepełnosprawnościami;
 • Zapewnienie aktywnego zaangażowania w projektowanie nowych przepisów oraz odpowiednich konsultacji z różnymi organizacjami osób z niepełnosprawnościami, w tym m.in. z kobietami, dziećmi, uchodźcami i osobami ubiegającymi się o azyl, osobami LGBT+, osobami z niepełnosprawnością psychospołeczną żyjącymi na wsi
 • Uchylenie przepisów prawnych dopuszczających umieszczanie osób z niepełnosprawnościami w instytucjach z powodu niepełnosprawności psychospołecznej oraz zniesienie ograniczeń wolności osobistej osób w domach opieki społecznej;
 • Wdrożenie środków legislacyjnych i praktycznych, w tym niezależnego monitorowania dla ochrony osób z niepełnosprawnościami, które pozostają w publicznych i prywatnych placówkach opiekuńczych i psychiatrycznych w celu wyeliminowania ryzyka przemocy lub nadużyć;
 • Rozwijanie opartych na społecznościach lokalnych usług rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością psychospołeczną;
 • Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej dla wszystkich osób niepełnosprawnych w więzieniach;
 • Zapewnienie szkoleń dla urzędników, sędziów, funkcjonariuszy organów ścigania, pracowników służby zdrowia, nauczycieli i personelu pracującego z osobami z niepełnosprawnościami, aby podnieść ich świadomość praw osób z niepełnosprawnościami, w tym do równości i niedyskryminacji, do informacji prawnych;
 • Zalecenie ratyfikowania protokołu fakultatywnego do konwencji, dzięki czemu Komitet mógłby rozpatrywać indywidualne skargi  z Polski na nieprzestrzeganie Konwencji;
 • Wprowadzenie przepisów w celu zapewnienia ochrony osób z niepełnosprawnościami przed dyskryminacją we wszystkich dziedzinach życia, w tym kompleksowego dochodzenia roszczeń oraz zakazanie tzw. dyskryminacji krzyżowej ze względu na niepełnosprawność, płeć, wiek, pochodzenie etniczne, tożsamość płciową i orientację seksualną;
 • Zalecenie zaprzestania stosowania terapii konwersyjnej oraz wspieranie osób z niepełnosprawnością psychospołeczną z poszanowaniem tożsamości płciowej i orientacji seksualnej osoby;
 • Zalecenie zniesienia przepisów uniemożliwiających zawieranie małżeństw i zakładania rodzin przez osoby z niepełnosprawnościami oraz opracowania kompleksowych systemów wsparcia pomocy rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi, a także rodzicom niepełnosprawnym;
 • Wspieranie wdrażania racjonalnych dostosowań, zindywidualizowanego programu nauczania i edukacji włączającej w dostępnym środowisku oraz udzielanie odpowiedniej pomocy nauczycielom i szkołom we wspieraniu edukacji włączającej dla uczniów z umiarkowanymi i poważnymi niepełnosprawnościami.
 • Przyjęcie kompleksowej, ogólnokrajowej strategii i planu działania na rzecz wdrożenia postanowień Konwencji, przy szerokim udziale organizacji osób niepełnosprawnych i dla zapewnienia całościowej zmiany dotychczasowego modelu opartego na opiece na rzecz modelu opartego na prawach człowieka.
 • Więcej:kliknij 

 
Ziobro bije w obywateli PDF Drukuj Email
wtorek, 02 października 2018 12:42
 
Plan ministra sprawiedliwości, by de facto znieść tajemnice zawodowe (m.in. adwokacką, lekarską, dziennikarską), uderza nie tylko w wykonujących te profesje, ale przede wszystkim w obywateli.
 
W wyniku proponowanych przez Zbigniewa Ziobrę zmian najbardziej ucierpią obywatele szukający pomocy lub medycznej.

Media ujawniły, że rząd chce zmienić zasady zwalniania z tzw. tajemnic zawodowych – już nie tylko niezależny sąd, ale także prokurator miałby decydować, że adwokat, notariusz, radca prawny i podatkowy, lekarz czy dziennikarz mogą zostać przesłuchani odnośnie faktów objętych dotąd z reguły tajemnicą wynikającą z wrażliwego charakteru usług świadczonych w ramach tych profesji.

Resortowi urzędnicy próbują przekonywać, że celem pomysłu jest przyspieszenie postępowania i zmniejszenie obciążenia sądów.Prokurator zwalnia z tajemnicy zawodowejA przecież prokurator, który ma otrzymać tyle władzy, jest funkcjonariuszem aparatu ścigania ściśle podległym swojemu szefowi – prokuratorowi generalnemu. Tym zaś jest obecnie minister sprawiedliwości, czyli polityk rządzącej partii bądź koalicji.

 Na dodatek, choć od prokuratorskiej decyzji o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej przysługiwać miałoby odwołanie do sądu, to nie będzie ono wstrzymywało takiej decyzji. Przesłuchiwany będzie więc tak czy siak musiał albo zdradzić prokuratorowi fakty objęte tajemnica, albo odmówić zeznań. W pierwszym przypadku, nawet jeśli sąd uzna, że do zwolnienia nie było podstaw, prokurator będzie mógł wykorzystać uzyskane informacje – rząd PiS wcześniej (w 2016 r.) zalegalizował bowiem w procedurze karnej tzw. dowody z zatrutego drzewa (czyli zdobyte nielegalnie). W przypadku drugim adwokata czy dziennikarza będzie można straszyć karami za odmowę zeznań

Sprowadza się przecież bowiem do demonstracji siły władzy i nadrzędnej pozycji prokuratury. Gdy zostanie wcielony w życie (a dlaczegóż by nie miał być wcielony), byle świeżo upieczony prokuratorski chłystek będzie mógł w majestacie resortowych przepisów (bo przecież nie prawa zgodnego z cywilizowanymi procedurami i Konstytucją RP) próbować upokorzyć doświadczonych obrońców, lekarzy czy dziennikarzy naleganiami, by złamali reguły obowiązujące w ich profesjach oraz nadużyli zaufania, jakim się cieszą wśród klientów, pacjentów czy rozmówców.

 Obywatel samotny w starciu z aparatem władzy

To jednak nie honor zawodów zaufania publicznego i ich społeczny status jest najważniejszy. Otóż w wyniku proponowanych przez Ziobrę i spółkę zmian najbardziej ucierpią, co najistotniejsze, właśnie obywatele szukający pomocy prawnej, medycznej czy dziennikarskiej. To ich sekrety, często delikatne, bo dotyczące choćby sfery prywatności, są zagrożone. Nie mówiąc już – w przypadku tajemnicy adwokackiej czy radcowskiej – o prawie do obrony i rzetelnego procesu sądowego.

To obywatel w starciu z aparatem władzy będzie czuł się pozbawiony wsparcia, a więc bezbronny. I o to chodzi.

Czytaj całość:kliknij 

 
KUKIZ'15 Bielsko-Biała prosi o pomoc i wsparcie w wyborach samorządowej. PDF Drukuj Email
piątek, 21 września 2018 12:21

Zwracamy się do wszystkich naszych członków i symatyków o przekazywanie nam adresów nieruchomości, których jesteście Państwo właścicielami - na których możemy powiesić materiały reklamowe do kampanii samorządowej.

Zachęcamy także do przekazywania darowizn na Komitet Krajowy -  KWW KUKIZ'15 jak i na poszczególnych kandydatów.

Brak automatycznego tekstu alternatywnego.
Wykonując przelew podaj nazwę odbiorcy wpłaty:

​Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15 z siedzibą w Warszawie,

ul. Sienna 57A/17,

00-820 Warszawa,

NIP 5272863427, REGON 381113921

​Wpisz numer rachunku bankowego odbiorcy:

08 1020 1013 0000 0202 0391 8554

Wpisz w tytule wpłaty:

Darowizna na rzecz KWW Kukiz’15 - wybory samorządowe 2018, darczyńca zamieszkały w Polsce, PESEL (swój numer)

PRZYKŁADOWE WZORY WPŁAT :

UWAGA, ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ ZNAKÓW MOŻNA UŻYWAĆ SKRÓTÓW!

SKRACANIU NIE PODLEGA NUMER PESEL!

1. Dla kandydata wpłacającego na swoją kampanię:

(dla startującego w wyborach Jana Kowalskiego)

​Darowizna na rzecz KWW Kukiz'15-wybory samorządowe 2018, JAN KOWALSKI, kandydat do......., Okręg........darczyńca zamieszkały w Polsce, PESEL.............................(swój numer PESEL)

​lub:

​Dar. na kamp. wyb. KWW Kukiz’15 - wyb. sam. 2018 - J.KOWALSKI kand. do......, Okr....darczyńca mieszka w Polsce, PESEL (swój numer PESEL)

2. Dla kandydata wpłacającego na kampanię ogólnopolską:

Darowizna na rzecz KWW Kukiz'15-wybory samorządowe 2018, darczyńca zamieszkały w Polsce, PESEL.............................(swój numer PESEL)

​lub:

​Dar. na kamp. wyb. KWW Kukiz’15 - wyb. sam. 2018, darczyńca mieszka w Polsce, PESEL (swój numer PESEL)

3. Dla osoby niekandydującej, wpłacającej na kampanię konkretnego kandydata:

(dla niekandydującego w wyborach, wpłacającego na rzecz kandydata Jana Kowalskiego)

Darowizna na rzecz KWW Kukiz'15- wybory samorządowe 2018,JAN KOWALSKI, darczyńca zamieszkały w Polsce, PESEL............................. (swój numer PESEL, nie kandydata!)

​lub:

​Dar. na kamp. wyb. KWW Kukiz’15 - wyb. sam. 2018 - J.KOWALSKI, darczyńca mieszka w Polsce, PESEL (swój numer PESEL, nie kandydata!)

4. Dla osoby niekandydującej, wpłacającej na kampanię ogólnopolską:

​Darowizna na rzecz KWW Kukiz'15-wybory samorządowe 2018, darczyńca zamieszkały w Polsce, PESEL.............................(swój numer PESEL)

​lub:

​Dar. na kamp. wyb. KWW Kukiz’15 - wyb. sam. 2018, darczyńca mieszka w Polsce, PESEL (swój numer PESEL, nie kandydata!)

​PROSIMY STOSOWAĆ SIĘ DO POWYŻSZEJ INSTRUKCJI, BŁĘDNIE WYKONANY PRZELEW ZOSTANIE ZWRÓCONY!

 
 
 
 
 

 

 
Jerzy Jachnik w imieniu Kukiz,15 popiera wniosek o zmianie przepisów o skardze kasacyjnej w sprawach cywilnycxh PDF Drukuj Email
czwartek, 20 września 2018 22:42

Pis, Po, Nowoczesna ,PSL za odrzuceniem projektu utawy. Kukiz za zmianą !!!!.  W końcu PIS wycofał się i przegłosowaliśmy za skierowaniem ustawy do dalszych prac.

 

 
Wybory samorządowe. Jak bardzo władze lokalne wpływają na funkcjonowanie kraju? PDF Drukuj Email
niedziela, 09 września 2018 13:21

O nadchodzących wyborach samorządowych i partyjnych propozycjach na nie rozmawiali na antenie radiowej Jedynki: Czesław Mroczek z Platformy Obywatelskiej, Jerzy Jachnik z Kukiz’15 i Tomasz Latos z Prawa i Sprawiedliwości.

PiS i PO mówią o samorządach, a jedyne, co organizują, to kampanie centralne. W ogóle nie rozmawia się w ten sposób o istocie rzeczy - punktował Jerzy Jachnik. Poseł wspomniał także, że "samorządy powinny być zostawione samorządowcom, ludziom w terenie". - Niech lokalni działacze sobie u siebie decydują - uważa gość programu.

- Tymi sposobami, które uprawiają PiS i PO sprowadza się do tego, że ludzie są mamieni kolejną propagandą i już sami nie wiedzą komu wierzyć. My uważamy, że samorządy trzeba oddać obywatelom - stwierdził Jerzy Jachnik.

Znalezione obrazy dla zapytania polskie radio jedynka

cała audycja:kliknij 

 
Skutki afery FOZZ są odczuwalne do dziś PDF Drukuj Email
niedziela, 09 września 2018 13:09

Senator niezależny Jan Filip Libicki pochwalił ministerstwo sprawiedliwości za przeprowadzenie ekstradycji Przywieczerskiego. Zwrócił przy tym uwagę, że afera FOZZ ma drugie dno. – Przynajmniej w teorii ten fundusz miał wykupywać polskie zadłużenie w sposób nielegalny. To jest mniejszy, ale również skandal – powiedział były polityk PO. – Pracowały nad tą sprawą kolejne rządy, zostały skazane osoby drugiego rzędu, trzeciego, a może jeszcze dalszego. Kibicuję ministerstwu sprawiedliwości, żeby ta sprawa się rozjaśniła – dodał.

Na pomijaną kwestię zwrócił również uwagę Jerzy Jachnik z ugrupowania Kukiz’15. Przypomniał, że afera FOZZ miała nie tylko wymiar gospodarczy, ale również kryminalny. – Jestem w stanie przymknąć oko na drobne sprawy finansowe, ale przecież w sprawie FOZZ-u zginęła masa osób. Zginął pan Falzmann (Michał Falzmann, kontroler NIK-u – przyp. red.), zginął szef NIK-u, zginęli policjanci, którzy pierwsi byli na miejscu wypadku – to była cała seria przypadkowych, nazwijmy to, śmierci, a w domniemaniu mogły to być również zaplanowane morderstwa – ocenił.

Czytaj więcej:kliknij tutaj 

 
Przestępcza spółdzielnia prokuratora Gajka PDF Drukuj Email
sobota, 08 września 2018 17:33

W sprawie Łukasza K. od początku nic się nie kleiło. Skoro sam był największym beneficjentem handlu narkotykami na terenie zakładu i dostarczał razem ze Sławomirem U. towar do "Mańka" i innych osadzonych, to dlaczego doprowadził do ich zatrzymania? W ten sposób sabotowałby własny "biznes", na którym rzekomo zarabiał krocie. Prokuratura nie ustaliła też skąd K. miałby brać towar. Nie wiadomo, gdzie miałby go składować. Nie znaleziono żadnego śladu przelewów pieniężnych, które świadczyłyby o nielegalnej działalności. Nie prowadził też żadnej korespondencji mailowej z Mańkiem, choć ten kontaktował się w taki sposób ze Sławomirem U. Prokuratura nie dysponowała nawet żadnym dowodem rzeczowym na poparcie swoich tez. Wszystko opierało się na zeznaniach więźniów, którym Łukasz K. wcześniej zaszkodził, likwidując ich system dystrybucji narkotyków.

Prokurator Jarosław Gajek zdawał się ignorować wszystkie te przesłanki. Odmawiał dołączenia do sprawy kolejnych materiałów dowodowych zgłaszanych przez funkcjonariusza. Tak jakby cały akt oskarżenia układał pod z góry założoną tezę. Dopiero na sali sądowej zaczęły wychodzić na jaw kolejne absurdy.

Prokurator Jarosław Gajek

całość artykułu:kliknij 

 
Sprawa Pana DURBASA z WOLI - afera z łapówką w tle PDF Drukuj Email
czwartek, 30 sierpnia 2018 14:31

Wiesław Durbasa był dobrze prosperującym przedsiębiorcą budowlanym, wygrał przetarg na 10 milionów złotych. Zaraz po rozpoczęciu robót budowlanych okazało się, że dokumentacja była źle przygotowana, co mogło grozić katastrofą budowlaną. Otrzymał propozycję dania łapówki, jednak odmówił. W pewnym momencie cała jego firma zbankrutowała, a sam trafił do więzienia.

 

 

Kliknij tutatj by oglądnąć.

 

 
Po zarejestrowaniu komitety m.in. zbierają podpisy, by zgłosić listy kandydatów na radnych PDF Drukuj Email
środa, 29 sierpnia 2018 16:59

Minął już termin zawiadamiania PKW lub komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu. Po zarejestrowaniu komitety wyborcze m.in. zajmują się zbieraniem podpisów pod listami kandydatów na radnych. Zgodnie z zaleceniem UODO, przy zbierania podpisów powinno się uniemożliwić wgląd w dane innych osób.

Według kalendarza wyborczego, na zgłoszenie list kandydatów na radnych komitety wyborcze mają czas do 16 września, do północy. Jednak - jak powiedział PAP Krzysztof Lorentz z Krajowego Biura Wyborczego - ponieważ 16 września to niedziela, listy będzie można zgłaszać jeszcze w poniedziałek 17 września.

Zgłaszane do rejestracji przez komitety listy kandydatów muszą spełniać określone warunki. Jednym z nich jest poparcie listy przez odpowiednią liczbę wyborców.

Kodeks wyborczy nie zakazuje jednoczesnego kandydowania na radnego gminy i na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Cały artykuł:kliknij tutaj.

 
Dzisiaj o 18, 00 w Bielsku-Białej. Dzisiaj przez Polskę i Europę przetoczy się fala protestów #StopACTA2 PDF Drukuj Email
niedziela, 26 sierpnia 2018 10:45

Dzisiaj o 18, 00 w Bielsku-Białej.

Dzisiaj przez Polskę i Europę przetoczy się fala protestów #StopACTA2 przeciwko kontrowersyjnej dyrektywie UE wprowadzającej np. tzw. podatek od linków. Parlament Europejski ma po raz kolejny zająć się aktem we wrześniu. Oby i tym razem eurodeputowani wzięli pod uwagę głos Obywateli!
Popierasz? Udostępnij!

 
Brak automatycznego tekstu alternatywnego.
 
Kukiz'15 chce samorządu obywatelskiego - Jerzy Jachnik PDF Drukuj Email
sobota, 25 sierpnia 2018 18:48

Gdzie są ci pokrzywdzeni. 

40066368 241503570040316 2326674751650529280 n

 
MINISTERSTWO CYFRYZACJI: RODO NIE ZMIENIA ZASAD ZWIĄZANYCH Z LISTAMI WYBORCZYMI PDF Drukuj Email
sobota, 18 sierpnia 2018 11:56

„RODO w żadnym zakresie nie zmienia zasad związanych ze zbieraniem list poparcia w trakcie kampanii wyborczych. Identyczne zasady obowiązywały w tym zakresie przed 25 maja br. a więc przed datą rozpoczęcia obowiązywania RODO” – informuje Ministerstwo Cyfryzacji w wydanym przeze siebie komunikacie.

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że zapewnienie poszanowania prywatności osób wpisujących się na listy poparcia nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi obowiązkami ani kosztami czy reorganizacją samych działań podejmowanych w tym zakresie.

Wystarczy, by lista poparcia znajdowała się pod nadzorem osoby zbierającej podpisy (co i tak zawsze się dzieje). Należy też wskazać, że nawet gdyby osoba składająca podpis zobaczyła dane innych osób podpisanych na liście, RODO nie ma do niego zastosowaniaRozporządzenie nie ma bowiem zastosowania do przetwarzania danych przez osobę w ramach jej działań czysto osobistych lub domowych, czyli bez związku z działalnością gospodarczą (zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. c). Pozyskanie przez osobę wpisującą się na listę poparcia danych innych popierających jest czynnością osobistą – podało w swoim komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji.

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji-kliknij

Komunikat PKW-kliknij 

Państwowa Komisja Wyborcza

 
Jak postrzegamy w Polsce osoby starsze ? Co Państwo na to? PDF Drukuj Email
sobota, 18 sierpnia 2018 09:43
Tegoroczne Dni Seniora w Opolu.
Uśmiechnięty dziadziuś albo wredny staruch – tak ich widzimy, a seniorzy są po prostu ludźmiJak żadne wcześniejsze pokolenie boimy się zestarzeć. Za seniorami nie przepadamy, a w najlepszym razie ich upupiamy, przylepiając etykietki: sympatycznej babuni albo wściekłego "moherowego beretu". Sprawdzamy, dlaczego tak niewielu seniorów żyje aktywnie.
 
Już za 20 lat osoby starsze będą stanowiły w Polsce aż 40 proc. społeczeństwa. Wszyscy jesteśmy seniorami. W osobach starszych, ich życiu i problemach możemy się przejrzeć jak w lusterku, które pokazuje przyszłość. Nas też to czeka.
 

 
Wybory samorządowe 21.10.2018 r. Poseł zaprasza do bezpośredniego kontaktu. PDF Drukuj Email
wtorek, 14 sierpnia 2018 12:19

 

    Samorządy z Kukiz'15

 

jachnikuki1523130682 5trtmh fb plus

UWAGA: Premier Mateusz Morawiecki podał dzień wyborów samorządowych.Kukiz jach

Pierwsza tura 21.10.2018 r.  Druga tura 4.11.2018 r.

Taka sytuacja rodzi określone terminy rejestracji komitetów wyborczych i list wyborczych.

Jako poseł Kukiz’15 zapraszam wszystkich chętnych do kandydowania w okręgu 27 Bielsko-Biała, oraz wszystkich chętnych do pomocy w wyborach do kontaktu osobistego

1. telefonicznie nr. 504 105 220 

2. e-mailowo posel. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

Mieszkańcy Bielska – Białej wybiorą 25 radnych nowej Rady Miasta na nową 5 letnią kadencję. Kalendarium wyborów:

do 27 sierpnia konieczne jest zarejestrowanie komitetu wyborczego,                           

do 6 września zgłaszać można członków terytorialnych komisji wyborczych ( wynagrodzenie 300 zł. - przewodniczacy 380 zł. z-ca przewodniczącego 330 zł.),

do 11 września muszą być  powołane terytorialne komisje wyborcze

do 16 września  zarejestrować trzeba  listy kandydatów na radnych  do gmin, miast i sejmików a wójtów, burmistrzów.

do  26 września trzeba zarejestrować kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów.

 

 W międzyczasie powołani muszą zostać pełnomocnicy wyborczy i pełnomocnicy finansowi - kampanię po wyborach trzeba finansowo rozliczyć. W Bielsku-Białej każdy komitet wyborczy będzie mógł zgłosić w 5 obwodach po 7 kandydatów zachowując 35 % udział kobiet lub mężczyzn.

Jako obywatele mamy więc jeden  miesiąc na zgłoszenie kandydatów na radnych zbierając wcześniej odpowiednią ilość podpisów poparcia. Potem w dniu 21 października w wyborach zdecydujemy czy w nowej radzie miasta pozostaną  ci sami partyjni radni, czy też wybrani zostaną nowi lokalni społecznicy reprezentujący interes  mieszkańców.   Wybór należał będzie  do Was – obywateli.       

 

Więcej: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 14.08.2018 r. o kalendarzu zgłaszania komitetów  i kandydatów na samorządowców oraz do komisji wyborczych. 
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/156
 
Szczegóły Państwowa Komisja Wyborcza - http://pkw.gov.pl/309_Kodeks_wyborczy
 

                                                                                                  Poseł Jerzy Jachnik

 

 
NIK o kredytach frankowych PDF Drukuj Email
sobota, 18 sierpnia 2018 09:04
 
Instytucje państwowe nie poradziły sobie z ochroną praw kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty walutowe. NIK nie zostawiła suchej nitki na UOKiK, Rzeczniku Finansowym i Komisji Nadzoru Finansowego. Zbyt późno przeciwdziałały nieuczciwym praktykom banków. Postuluje zmiany systemowe i wprowadzenie sankcji dla prezesów banków za naruszenie przepisów konsumenckich.

Jak przypomina NIK, w latach 2005-2010 banki masowo udzielały kredytów mieszkaniowych indeksowanych do walut obcych i denominowanych w walutach obcych (typy kredytów i warunki ich obsługi przedstawia grafika). Zawartych zostało blisko milion umów kredytów objętych ryzykiem walutowym. Ich wartość w szczytowym okresie (w 2011 r.) sięgnęła niemal 200 mld zł. Klienci  wybierali je  przede wszystkim dlatego, że były znacznie niżej oprocentowane  niż kredyty złotowe. Do ich popularności przyczyniło się też umocnienie złotego i oczekiwania na dalszą aprecjację polskiej waluty oraz boom na rynku nieruchomości, wynikający m.in. ze wzrostu zamożności społeczeństwa i znacznej skali niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.

Więcej: Rzeczpospolita - kliknij

 
 

 
 
Stanowisko Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu w związku z wyborami sędziów Sądu Najwyższego. PDF Drukuj Email
sobota, 11 sierpnia 2018 20:02

Stanowisko Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu w związku z wyborami sędziów Sądu Najwyższego.

Jako Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu walczące od 2007 r. z bezprawiem sądów i prokuratur w Polsce wyrażamy zdecydowany sprzeciw przeciwko przygotowywanym  wyborom przyszłych sędziów SN jak i przeciwko sposobowi wybrania  ławników do SN przeprowadzonym w Senacie RP

I. Przede wszystkim uważamy, że wszelkie wybory czy to ławników czy sędziów do jakiejkolwiek instancji sądowej winny charakteryzować się pełną jawnością dokonań i porażek kandydatów.

Chodzi przede wszystkim o ujawnienie na stronach Krajowej Rady Sądownictwa istotnych danych o kandydacie na sędziego czy ławnika, domagamy się więc podania następujących informacji:

1. w jakim sądzie zaczynali pracę,

2. w jakich kolejno sądach i wydziałach orzekali

3. jaki mieli staż pracy w poszczególnych instancjach sądów

4. treść opinii o kandydatach wydawanych przez Prezesa sądu i Kolegium sądu.

5. informacji czy kiedykolwiek i kiedy starali się o nominację do wyższej instancji oraz jaki był wynik ich starań.

6. ile wydawali rocznie  postanowień i  wyroków oraz jaki mieli procent uchyleń wydawanych orzeczeń.

7. czy mieli kiedykolwiek i w jakich sprawach postępowania dyscyplinarne,

8. ile razy sami wyłączali się od prowadzenia spraw i ile było kierowanych wniosków o ich wyłączenie przez uczestników postepowań.

9. ile było składanych skarg przez uczestników na sposób prowadzenia przez nich spraw.

10. czy mieli negatywne orzeczenia wydawane  przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Praw Człowieka

II. W sprawie przeprowadzonych już przez Senat RP wyborów kandydatów na ławników Sądu Najwyższego, oświadczamy, że zdecydowanie nie zgadzamy się z przebiegiem ich wyboru. Przede wszystkim mało która organizacja pozarządowa wiedziała, że na stronach Senatu RP znajduje się ogłoszenie o  naborze kandydatów na ławników do SN. Informacja ta winna być  upubliczniona przez środki masowego przekazu z pełnymi danymi dotyczącymi  wykształcenia i informacji o wcześniejszych  dokonaniach kandydatów. Sami jako stowarzyszenie które działa od 11 lat w walce z bezprawiem sądów i prokuratur nie wiedzieliśmy, że taki nabór został ogłoszony. Sposób przeprowadzenia wyboru ławników do SN przez Senat RP skompromitował ideę udziału czynnika społecznego w składach Sądu Najwyższego i stał się dla obywatela niebezpieczny.

Co zaś się tyczy kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, to oprócz pełnej jawności uważamy, że w żadnym wypadku kandydatami takimi nie powinni być prokuratorzy, którzy nauczeni są hierarchicznej podległości i dyspozycyjności, co stoi w sprzeczności z niezawisłością sędziowską. Tej zaś nie da się wyuczyć. Tak samo sceptycznie wypowiadamy się o możliwości kandydowania do Sądu Najwyższego notariuszy, którzy nigdy w sądach nie byli i o procedurach sądowych  nie mają najmniejszego pojęcia. To samo dotyczy pracowników naukowych, którym bliżej jest do filozofii prawa niż jego życiowego stosowania -zgodnie z zasadą doświadczenia życiowego.

Stanowczo krytykujemy dopuszczenie do wykonywania zawodu sędziego Sądu Najwyższego bezpośrednio sędziów sądu rejonowego lub okręgowego czy adwokatów bądź radców prawnych tylko z  10 letnim stażem pracy.

Oświadczamy, że taki nabór sędziów i ławników doprowadzi do całkowitej zapaści  na lata wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Od wielu lat domagamy się kontroli społecznej wymiaru sprawiedliwości, a nie jego kolejnemu upartyjnieniu, wcześniej przez UW, SLD, PSL, PO a obecnie PiS. Stanowisko to wielokrotnie przekazywał w sejmie także poseł Jerzy Jachnik – podkreślając, ze chcemy sądownictwa dla obywateli a nie partii politycznych.

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu było jednym ze współorganizatorów  przeprowadzonych dwóch Konferencji osób pokrzywdzonych w Sejmie RP oraz  ankiety pt. Jakiego sądownictwa oczekują obywatele.  Efektem tych konferencji  jest publikacja  posłów Jerzego Jachnika i Janusza Sanockiego w kwartalniku Krajowej Rady Sadownictwa nr 4 z grudnia 2017 r w którym  posłowie publikują wynik ankiety obywatelskiej i odpowiadają na pytanie jakich sądów potrzebują Polacy.  Z  treścią tego artykułu utożsamia  się Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu  w Bielsku-Białej.

link do artykułu KRS:

http://www.aferyibezprawie.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5232:reforma-wymiaru-sprawiedliwoci-okiem-organizacji-pozarzdowych&catid=10:ogolna&Itemid=2#JOSC_TOP  

Polecamy  także Państwu i rządzącym ( www.aferyibezprawie.org ) artykuły o sposobie wyboru sędziów SN i prokuratorów w USA.

III. Osobnego wyjaśnienia wymaga rzekome wskazanie przez Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu w Bielsku-Białej  sześciu sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, które przekazać miał m.in. poseł Jerzy Jachnik.  Otóż dla każdego znającego treść ustawy o wyborze sędziów do KRS oczywistym winno być, że kandydatów  mogli wskazać wyłącznie sami sędziowie składając na kandydata 35 podpisów poparcia sędziów lub organizacje pozarządowe bądź obywatele poprzez przedstawienie  2000 podpisów na kandydata sędziego do KRS.  Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu a także inne znane nam stowarzyszenia nie zbierały 2000 podpisów, ze względu na dopuszczalny  krótki okres ich zbierania, a także zimną jesienna porę roku. Do sejmu RP wpłynęło wg informacji Marszałka sejmu – 18 kandydatur z czego do głosowania marszałek dopuścił 15. Tych 15 kandydatur przegłosowano  3/5 Sejmu RP.  Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu zwróciło się drogą e-mailową do 3 posłów: Jerzego Jachnika, Tomasza Rzymkowskiego, Pawła Grabowskiego, oraz Klubu Kukiz’15, z następującym pytaniem: Czy prawdą jest, że te organizacje pozarządowe wskazały Klubowi Kukiz’15, sześciu kandydatów do KRS ? Posłowie Kukiz’15 ani Klub Kukiz’15 nie odpowiedzieli, natomiast poseł Jerzy Jachnik zaprzeczył aby przekazywał jakiekolwiek wnioski organizacji społecznych w sprawie nominacji sędziów do KRS.  Oświadczył jedynie, że rzeczywiście Klub Kukiz’15 głosował za nominacją 15 sędziów z braku innych zgłoszonych kandydatur a także wobec faktu, że 11 dotychczasowym sędziom KRS kończyła się kadencja. Doszło by do zaniechania działalności konstytucyjnego organu RP. 

                                                                                                    Zarząd Stowarzyszenia

 
Bezpośredni wybór i odwoływanie prokuratorów na przykładzie USA PDF Drukuj Email
sobota, 11 sierpnia 2018 11:30

 

Prokuratorzy USA

 

                    Bezpośredni wybór i odwoływanie prokuratorów na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki Kliknij i Przeczytaj

http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/83917/edition/79462/content?ref=desc

 
Jak wybiera się sędziów w USA. Jak się ich odwołuje i jakie muszą spełnić wymagania. PDF Drukuj Email
sobota, 11 sierpnia 2018 11:16

 Sędziowie USA

 

                 Bezpośredni wybór i odwoływanie prokuratorów na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki Kliknij i przeczytaj

 

http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/83928/edition/79492/content?ref=desc

 
Nie ma reformy sądownictwa. Jest za to zamęt PDF Drukuj Email
piątek, 10 sierpnia 2018 11:19
 

TUTSI I HUTU

Narracja tzw. rządowych mediów przedstawia konflikt jako opór środowisk sędziowskich, które bronią swoich przywilejów i za wszelką cenę pragną zablokować „reformę wymiaru sprawiedliwości". Jako przykład patologii w sądownictwie podaje się przypadek sędziego, który ukradł na stacji 50 zł, czy innego, który ukradł w markecie wiertarkę.

Opozycja replikuje, że w każdym środowisku może znaleźć się ktoś, kto zachowuje się nagannie. Tymczasem konflikt zaostrza się i nie widać sposobów jego rozwiązania. Polska znalazła się na cenzurowanym unijnych instytucji, powszechne staje się na świecie przekonanie, że następuje u nas likwidacja niezależnego sądownictwa i że staczamy się do roli państwa rządzonego przez dyktaturę. Taki obraz Polski jest nie bez znaczenia i z pewnością utrudni naszą sytuację międzynarodową. Żaden rząd nie powinien pozwalać na wytworzenie takiego wizerunku swojego kraju.

Jednak, co może bardziej istotne, zaogniający się konflikt polityczny sam w sobie jest zjawiskiem negatywnym. Niesie z sobą szkody w postaci pogłębiającego się podziału społeczeństwa na dwie zaciekle wrogie grupy. Już nie ma w Polsce politycznych partnerów, nie ma „pięknie różniących się", są dwa zwalczające się plemiona – na kształt afrykańskich Tutsi i Hutu. Kompromis staje się niemożliwy, powstaje pytanie, kto kogo wypchnie z politycznej sceny, kto wytnie z instytucji publicznych przedstawicieli wroga, kto „dorżnie watahę".

Znalezione obrazy dla zapytania sanocki zdjęcie

Cały artykuł:kliknij tutaj 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 153


stat4u
Aferyibezprawie.org © Copyright 2009
Projekt i wykonanie: intMar.eu

dietaraj.pl dieta,odchudzanie,dietetyk,poradnia dietetyczna,pracownia dietetyczna,dietetyk kliniczny,dietetyk dziecięcy,Bielsko-Biała,Żywiec,Skoczów stomatologia bielsko-biała,dentysta bielsko-biała, leczenie kanałowe bielsko-biała pakowanie konfekcjonowanie bielsko-biała rehabilitacja bielsko-biała botoks bielsko,powiększanie ust bielsko,botox bielsko,paznokcie żelowe pedicure