Sędziów jest za dużo. Maks. 5000 sędziów, za drobniejsze sprawy nie sądy tylko kara pieniężna przez Policje. Bo procesy są o złotego czy 200 złotych. Poza tym sędziów na kadencje 4 letnie. Mamy po korupcji i oszczędność dla Polski ,a obywatel poczucie sprawiedliwości i wyboru zgodnego z konstytucją. Sędziowie po komunie mają przywileje, są też dożywotnio bo komuna chciała kontrolować procesy. Co to znaczy, że są dożywotnio? Immunitet w żadnym przypadku , tylko podwójna odpowiedzialność za przestępstwa umyślne. Korporacje do likwidacji to ogniska korupcji i układów.