25 letni okres ścigania za korupcję to minimum. Obecnie nie ma instrumentów które były by skuteczne. Dodatkowo bardzo ważnym byłby też dożywotni zakaz obejmowania stanowisk społecznie użytecznych dla takich osób wraz z pełną utratą nabytych praw oraz utrata całego majątku na rzecz skarbu państwa. To minimum.