wtorek, 21 maja 2019
Nie wiedziałeś, że w twojej sprawie toczyło się postępowanie administracyjne? Możesz żądać wznowienia PDF Drukuj Email
poniedziałek, 16 kwietnia 2018 15:50

Wznowienie postępowania administracyjnego pozwala na ponowne rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy zakończonej ostateczną decyzją. Muszą ku temu zaistnieć określone ustawowo przesłanki. Inaczej mówiąc, można żądać wznowienia postępowania, o ile decyzja została wydana w postępowaniu obarczonym wadami prawnymi. Wznowienie postępowania jest dopuszczalne wyłącznie w takiej sprawie, w której została wydana ostateczna decyzja kończąca postępowanie w sprawie. Nie oznacza to konieczności wyczerpania toku instancyjnego.

Organ musi umożliwić stronie udział w postępowaniu
W kodeksie postępowania administracyjnego wyczerpująco wyliczono podstawy wznowienia postępowania. Jedną z nich jest wydanie decyzji w postępowaniu, w którym strona bez własnej winy nie brała udziału. Wznowienie postępowania z tej przyczyny stanowi urzeczywistnienie zasady czynnego udziału strony w postępowaniu. Zasada ta obliguje organ prowadzący postępowanie do stworzenia stronie prawnych możliwości podejmowania czynności procesowych w obronie swoich interesów. Organ powinien zawiadomić stronę o wszczęciu postępowania na wniosek innej strony oraz wezwać do udziału w czynnościach postępowania wyjaśniającego (por. wyrok NSA w Lublinie z 19.06.1998 r., I SA/Lu 652/97).

Uprawnienie do udziału w postępowaniu, weryfikowane następnie w ramach wznowienia postępowania, dotyczy zarówno udziału w całym postępowaniu, jak i udziału na określonym jego etapie (por. wyrok NSA z 24.01.1992 r., I SA 1284/91). Chodzi o czynności, które mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy i udział w których przewidują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Organ powinien zawiadomić strony o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin. Wadliwy będzie brak należytego powiadomienia o posiedzeniu organu administracji lub terminie rozprawy administracyjnej.
prawnik, wymiar sprawiedliwości
Komentarze (0)
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać komentarze!
 


stat4u
Aferyibezprawie.org © Copyright 2009
Projekt i wykonanie: intMar.eu

dietaraj.pl dieta,odchudzanie,dietetyk,poradnia dietetyczna,pracownia dietetyczna,dietetyk kliniczny,dietetyk dziecięcy,Bielsko-Biała,Żywiec,Skoczów stomatologia bielsko-biała,dentysta bielsko-biała, leczenie kanałowe bielsko-biała pakowanie konfekcjonowanie bielsko-biała rehabilitacja bielsko-biała botoks bielsko,powiększanie ust bielsko,botox bielsko,paznokcie żelowe pedicure